Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 03 năm 2021, 13:44:04
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi: Tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung
Hà Minh - 21/10/2020 10:55
 
Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, Đại hội tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung.

Thứ nhất, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; trên tinh thần thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp và Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu đến năm 2025 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung, tạo tiền đề để đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bĩ thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sáng 21/10.
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sáng 21/10.

Thứ hai, thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh ta trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

364 đại biểu đại diện cho hơn 54 ngìn đảng viên tỉnh Quảng Ngãi tham dự Đại hội
346 đại biểu đại diện cho hơn 54.000 đảng viên tỉnh Quảng Ngãi tham dự Đại hội.

Thứ ba, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo; có uy tín trong Đảng và trong xã hội; có tầm nhìn chiến lược; có khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có khả năng tập hợp và đoàn kết nội bộ, để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh ta thực hiện thắng lợi mục tiêu to lớn mà Đại hội sẽ quyết định.

Thứ tư, Đại hội có nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đủ về số lượng và chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh để tham gia, đóng góp vào những công việc trọng đại của Đảng, của đất nước.

Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm tại buổi khai mạc sáng 21/10
Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm với đại biểu địa phương tại buổi khai mạc sáng 21/10

Cũng theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân, phát huy truyền thống quê hương Quảng Ngãi anh hùng và cách mạng, kế thừa những thành tựu đạt được, với tinh thần thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng giúp Quảng Ngãi phát triển xứng đáng với sự kỳ vọng của Trung ương và sự mong đợi của nhân dân tỉnh nhà. Quảng Ngãi anh hùng trong quá khứ, đổi mới, sáng tạo trong hiện tại, sẽ có những phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong tương lai. Đó chính là khát khao cháy bỏng, là cam kết đầy trách nhiệm của chúng ta với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hôm nay và với các thế hệ con cháu mai sau.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu trở thành tỉnh khá của miền Trung
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quảng Ngãi đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư