Đặt mua báo in| Ngày 10 tháng 12 năm 2022, 06:38:06
Bắc Giang công nhận thêm 39 sản phẩm OCOP
Hà Quang - 15/12/2021 17:28
 
Trong số này có 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 37 sản phẩm 3 sao. 2 sản phẩm 4 sao gồm dưa Kim hoàng hậu huyện Yên Dũng và Sâm nam núi Dành huyện Việt Yên.
.
Sản phẩm OCOP Bắc Giang tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đợt 2 năm 2021 với 39 sản phẩm tham gia chương trình

Trong số này, có 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 37 sản phẩm đạt hạng 3 sao, các sản phẩm được đánh giá 4 sao là Dưa Kim hoàng hậu  ở huyện Yên Dũng và Sâm nam núi Dành khô ở huyện Việt Yên.

Các phẩm được công nhận đạt các hạng sao được UBND tỉnh Bắc Giang cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao được cho phép sử dụng biểu trưng của chương trình OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì, nhãn mác và các tài liệu giới thiệu, quảng bá về sản phẩm và được khen thưởng.

Được cơ quan chức năng hướng dẫn UBND các huyện và các chủ thể sản xuất thực hiện việc sử dụng và in biểu trưng của chương trình OCOP, thứ hạng sao lên sản phẩm được công nhận theo quy định.

Đồng thời đề xuất các giải pháp hỗ trợ các sản phẩm OCOP để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, giới thiệu, xúc tiến thương mại cũng như phối hợp thực hiện việc kiểm tra đột xuất, định kỳ các sản phẩm OCOP đã được công nhận và đề xuất biện pháp xử lý khi có vi phạm xảy ra.

Mặt khác, sau khi được công nhận, UBND các huyện được giao tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm; ưu tiên hỗ trợ hoạt động quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại và hoàn thiện sản phẩm.

Còn các chủ thể sản xuất có sản phẩm được công nhận tại quyết định này có trách nhiệm nâng cao chất lượng sản phẩm theo quy định của Chương trình OCOP, tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm đã được công nhận để nâng cấp sản phẩm đạt thứ hạng sao cao hơn.

Các sản phẩm tham gia đánh giá đều là những sản phẩm đặc trưng, tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong tỉnh Bắc Giang.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư