Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 28 tháng 02 năm 2024,
Bãi bỏ 6 Thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi từ 15/8/2023
T.T - 04/08/2023 13:38
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ 6 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi từ ngày 15/8/2023.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2023. Thông tư số 03/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

Thông tư số 03/2023/TT-BNNPTNT quy định bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi như sau:

1- Thông tư số 41/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi.

2- Thông tư số 43/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi.

3- Thông tư số 72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi.

4- Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học.

5- Thông tư số 16/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn.

6- Thông tư số 31/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống.

Khung giá khám bệnh, khung giá giường điều trị theo yêu cầu từ 15/8/2023
Phụ lục 1 Thông tư 13/2023/TT-BYT của Bộ Y tế, có hiệu lực từ 15/8/2023 đã ấn định khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu, khung giá ngày...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư