Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 01 năm 2022, 15:08:29
Ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công
Như Chính - 13/01/2016 08:47
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Nghị định này định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công về phân loại chương trình, dự án đầu tư công; lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B và nhóm C; lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B và nhóm C; điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công; quản lý dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng.

Đối tượng áp dụng của Nghị định là cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2016.

Các quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ.

Luật Đầu tư công: Ngăn ngừa sự tùy tiện, chủ quan
Trong thời gian qua, đầu tư công đã góp phần quan trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư