Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Bảo hiểm đi vay để đầu tư chứng khoán sẽ bị phạt
- 27/03/2013 09:00
 
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 5/5/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đang được đưa ra lấy ý kiến.
TIN LIÊN QUAN

Theo quy định tại Dự thảo, đối với hành vi vi phạm các quy định về đầu tư vốn, sẽ phạt tiền 60 triệu đồng đối với DN bảo hiểm, chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài hoặc phạt 30 triệu đồng đối với tổng giám đốc (giám đốc), kế toán trưởng và người có liên quan của DN bảo hiểm, chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thực hiện hành vi không hạch toán tách biệt các khoản đầu tư vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và đầu tư từ dự phòng nghiệp vụ.

Ngoài ra, sẽ phạt tiền 200 triệu đồng đối với DN bảo hiểm hoặc 100 triệu đồng đối với chủ tịch HĐQT (chủ tịch hội đồng thành viên), tổng giám đốc và người có liên quan của DN bảo hiểm thực hiện một trong những hành vi vi phạm sau đây: đầu tư ngoài các nguồn vốn được phép đầu tư theo quy định của pháp luật; đi vay để đầu tư trực tiếp (hoặc ủy thác đầu tư) vào chứng khoán, bất động sản hoặc góp vốn vào DN khác; đầu tư trở lại dưới mọi hình thức cho các cổ đông (thành viên) góp vốn hoặc người có liên quan theo quy định của pháp luật, trừ tiền gửi tại các cổ đông (thành viên) là tổ chức tín dụng; đầu tư vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ vượt quá tỷ lệ được phép đầu tư vào các lĩnh vực theo quy định của pháp luật…

K.Lan

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư