Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 07 năm 2024,
Bảo hiểm Hàng không đón cổ đông ngoại, chưa bầu nhân sự HĐQT mới
Thanh Thuỷ - 28/02/2023 16:55
 
DB Insurance Co., Ltd dự kiến mua lại 75% vốn VNI mà không cần chào mua công khai. Nội dung trên đã được các cổ đông không có quyền lợi liên quan tán thành với tỷ lệ trên 99,99%.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI, mã AIC-sàn UPCoM) hoàn tất lấy ý kiến cổ đông về việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai đối với giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc bên nhận chuyển nhượng sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019.

Cụ thể, DB Insurance Co., Ltd sẽ nhận chuyển nhượng 75 triệu cổ phiếu AIC theo bản hợp đồng ký kết ngày 22/2 giữa doanh nghiệp bảo hiểm từ Hàn Quốc này và nhóm 20 cổ đông đang sở hữu gần 75,18 triệu cổ phần của Bảo hiểm Hàng không. Giao dịch thực hiện trên sàn UPCoM thông qua phương thức khớp lệnh và thoả thuận. 

Nội dung trên đã được thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường chiều ngày 27/2. Cuộc họp có sự tham gia của 29 cổ đông/ người đại diện cổ đông sở hữu 95,24 triệu cổ phiếu AIC.

Số phiếu của các cổ đông không có quyền lợi liên quan (không nằm trong nhóm cổ đông thực hiện chuyển nhượng cổ phần cho DB Insurance Co., Ltd) có tỷ lệ tán thành tới 99,9955%. Ngoài ra, cổ đông đại diện cho lượng cổ phiếu nhỏ (900 cổ phiếu) không có ý kiến. Số phiếu không tán thành là 0 phiếu.

Tại Đại hội bất thường, các cổ đông cũng đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trần Trọng Dũng. Tuy nhiên, đối với tờ trình bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị, đã không có ứng viên nào được đề cử để bầu bổ sung. Nội dung trên do đó không được thực hiện trong phiên họp.

Hội đồng quản trị của Bảo hiểm Hàng không hiện tiếp tục chỉ có 4 thành viên gồm Chủ tịch Lê Thị Hà Thành, ông Nguyễn Thành Quang, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc cùng hai thành viên HĐQT gồm bà Nguyễn Diệu Trinh và ông Trần Sỹ Tiến.

Bà Nguyễn Diệu Trinh, ông Trần Sỹ Tiến và ông Nguyễn Thành Quang cũng nằm trong 20 cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho DB Insurance Co., Ltd. Trong đó, ông Trần Sỹ Tiến nắm giữ gần 4,73 triệu cổ phiếu AIC. bà Diệu Trinh cũng đang sở hữu xấp xỉ 4,65 cổ phiếu. Ông Nguyễn Thành Quang là thành viên HĐQT duy nhất đang nằm trong ban điều hành của VNI cũng đang sở hữu 920.000 cổ phiếu AIC. Sau những biến động trong cơ cấu cổ đông, HĐQT của Bảo hiểm Hàng không dự kiến cũng sẽ sớm có những thay đổi.

Cùng ngày  27/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn cho biết hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại mức 100% là đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Cơ quan này đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện cập nhật, điều chỉnh trên hệ thống về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định tại khoản 4 Điều 142 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Trước đó, VNI đã gửi hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại mức 100% căn cứ vào các ngành, nghề đăng ký kinh doanh của công ty. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ thực hiện cập nhật, điều chỉnh trên hệ thống về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định tại khoản 4 Điều 142 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Mức room ngoại 100% dọn sẵn đường cho kế hoạch mua lại cổ phần của “ông lớn” bảo hiểm Hàn Quốc. 

“Ông lớn” bảo hiểm Hàn Quốc muốn mua 75% vốn Bảo hiểm Hàng không (AIC)
DB Insurance – doanh nghiệp nằm trong top 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Hàn Quốc đang tiến gần hơn đến thương vụ mua lại lượng cổ phần chi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư