Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 10 năm 2022, 17:29:12
Bảo Việt trả hơn 700 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt
Chí Tín - 30/06/2019 21:55
 
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH, sàn HOSE) cho biết sẽ dành ơn 700 tỷ cổ tức đồng bằng tiền mặt (tương đương 10%/mệnh giá cổ phiếu).
Đợtt rả cổ tức của Bảo Việt thực hiện theo kế hoạch trả cổ tức cho năm tài chính 2018
Đợtt rả cổ tức của Bảo Việt thực hiện theo kế hoạch trả cổ tức cho năm tài chính 2018

Theo đó, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông Bảo Việt từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới hơn 8.000 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Tính chung từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến gần 20.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, năm 2019, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu mới bằng hình thức chào bán riêng lẻ với đối tượng là các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Bảo Việt.

Số cổ phiếu dự kiến phát hành là: 41.436.330 cổ phiếu (tương đương 5,91% số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành). Như vậy, sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt sẽ tăng thêm hơn 400 tỷ đồng, lên 7.423 tỷ đồng.

Bảo Việt luôn đặt mục tiêu đảm bảo nguồn vốn tích lũy cho các bước phát triển tiếp theo của Tập đoàn cũng như mang lại lợi ích lâu dài, bền vững cho các cổ đông.

Năm 2019, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 43.608 tỷ đồng, tăng trưởng 4,2% so với thực hiện năm 2018. Tổng doanh thu của Công ty Mẹ năm 2019 dự kiến đạt 1.544 tỷ đồng, tăng trưởng 2,4% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.080 tỷ đồng.

Năm 2018, Bảo Việt đã phát hành thành công 20.415.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) chào bán cho cán bộ nhân viên thu về 733 tỷ đồng. Sau phát hành, Tập đoàn Bảo Việt tăng vốn điều lệ từ hơn 6.805 tỷ đồng lên hơn 7.008 tỷ đồng. 

Trong quý I/2019, doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018, thị phần đạt 22,6%.

Bảo Việt Nhân thọ đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm dự kiến đạt hơn 5.500 tỷ đồng, tăng trưởng 19,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Quy mô tài sản của Bảo Việt đạt hơn 116.500 tỷ đồng tại ngày 31/3/2019, tương đương 5 tỷ USD, Bảo Việt tăng cường đầu tư trở lại nền kinh tế với định hướng đầu tư trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc an toàn và hiệu quả nhằm gia tăng lợi ích của cổ đông, khách hàng và bên liên quan.

Bảo Việt dẫn đầu danh sách công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín 2019
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ dẫn đầu danh sách Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2019. Prudential Việt Nam, AIA Việt Nam và Dai – Ichi Việt Nam và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư