Bộ Xây dựng phủ nhận đề xuất gói 100.000 tỷ đồng cho BĐS
- 25/02/2014 11:39
 
TIN LIÊN QUAN
Sẽ không có gói 100.000 tỷ đồng cho bất động sản.
Sẽ không có gói 100.000 tỷ đồng cho bất động sản.

Theo Bộ Xây dựng, thời gianqua, có một số thông tin về việc ngành Xây dựng đang chủ trì phối hợp với một số ngân hàng thương mại và các ngành chức năng nghiên cứu Đề án “ Ngân hàng tái cho vay thế chấp nhà ở” với gói tín dụng lên tới 100 nghìn tỷ đồng hỗ trợ thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, ông Duy cho biết, Bộ Xây dựng không đề xuất và cũng không chủ trì nghiên cứu đề án nào với gói tín dụng 100 nghìn tỷ đồng hỗ trợ thị trường bất động sản. Trong Chương trình xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ trong năm 2014, Chính phủ cũng không giao cho Bộ Xây dựng hoặc Bộ, Ngành nào khác nghiên cứu đề án về hỗ trợ thị trường bất động sản với gói tín dụng 100 nghìn tỷ đồng.

Hiện nay, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành địa phương vẫn đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

Trước đó, tại Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2014: Vấn đề và giải pháp cho doanh nghiệp” tại TP.HCM, TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia tiết lộ bài nói chuyện của mình rằng, một gói tín dụng trị giá 100.000 tỷ đồng đang được ngành xây dựng chủ trì cùng với 4 ngân hàng thương mại khác triển khai, để tập trung vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng và những người có thu nhập trung bình với đối tượng ưu đãi được mở rộng để mua nhà.

Có thể gói tín dụng 100.000 tỷ đồng này đang được cơ quan chức năng nghiên cứu thông qua Đề án “Ngân hàng tái cho vay thế chấp nhà ở”. Qua Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Đề án này trước khi được thành lập và ban hành, trong 5 năm đầu, cơ quan tái cho vay thế chấp nhà ở thực hiện kênh dẫn vốn để đưa 100.000 tỷ đồng vào việc phát triển an sinh xã hội về nhà ở. Những dự án nhà ở xã hội này sẽ tác động tích cực tới ngành vật liệu xây dựng…tạo ra việc làm và gia tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản