Cần Thơ: Cần gần 49.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025
Trúc Giang - 29/03/2022 13:34
 
Nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TP. Cần Thơ khoảng 48.755 tỷ đồng, từ nguồn vốn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, vốn tích lũy của các hộ dân...
Khu nhà ở Hồng Phát nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, quận Ninh KiềuUBND TP. Cần Thơ vừa có Quyết định số 1103/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP. Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025 và kết quả thực hiện năm đầu kỳ 2021.

Theo Kế hoạch đề ra, đến năm 2025, chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân toàn TP. Cần Thơ đạt 24,5 m2/người; trong đó, khu vực đô thị là 26,3 m2/người, khu vực nông thôn 24,0 m2/người. Tổng diện tích sàn nhà ở toàn thành phố đến năm 2025 đạt khoàng 33.015.161 m2 sàn. Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu là 12 m2 sàn/người.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, diện tích nhà ở xây dựng mới hoàn thành trên địa bàn TP. Cần Thơ là khoảng 5.326.572 m2 sàn, tương ứng khoảng 38.892 căn. Trong đó, nhà ở thương mại có tổng diện tích sàn khoảng 1.769.227 m2 (chiếm tỷ lệ 33,2%), tương ứng 9.829 căn; nhà ở xã hội có tổng diện tích sàn hoàn thành là khoảng 345.669 m2 (chiếm tỷ lệ 6,5%), tương ứng 5.982 căn; nhà ở trong dự án tái định cư có tổng diện tích sàn hoàn thành là khoảng 500.740 m2 (chiếm tỷ lệ 9,4%), tương ứng 18.073 căn; diện tích sàn hoàn thành của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là khoảng 2.710.936m2 (chiếm tỷ lệ 50,9%), tương ứng 18.073 căn.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tổng diện tích đất để phát triển các dự án nhà ở trên địa bàn Thành phố là 2.375 ha. Trong đó, 1.262,5 ha để phát triển các dự án có diện tích sàn hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025 và 1.112,4 ha để phát triển các dự án có diện tích sàn hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030 (ước tính 60% diện tích sàn hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030 được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025).

Theo dự báo của UBND TP. Cần Thơ, nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố khoảng 48.755 tỷ đồng, từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng... đối với nhà ở thương mại, nhà ở xã hội; nguồn vốn tích lũy của các hộ dân đối với nhà ở riêng lẻ tự xây...

Về kết quả thực hiện năm đầu kỳ 2021, theo số liệu tổng hợp, tổng diện tích nhà ở tăng thêm trong năm 2021 trên địa bàn TP. Cần Thơ là 597.755 m2 sàn, chủ yếu là diện tích sàn nhà ở do dân tự xây với 449.402 m2 (chiếm tỷ lệ 73,5%), diện tích nhà ở thương mại, khu đô thị là 95.968 m2 (chiếm tỷ lệ 16,4%), còn lại là diện tích sàn nhà ở trong dự án tái định cư với 52.384 m2 (chiếm tỷ lệ 10,1%).

Theo UBND TP. Cần Thơ, hiện trên địa bàn thành phố có 71 dự án nhà ở thương mại khu đô thị, khu nhà ở đang triển khai thực hiện với qui mô diện tích 2.131,61 ha, chủ yếu thuộc địa bàn quận Cái Răng với 32 dự án, kế đến là quận Ninh Kiều với 18 dự án, quận Bình Thủ 8 dự án...

Bên cạnh đó, TP. Cần Thơ còn có 3 dự án nhà ở xã hội có qui mô diện tích 4,2 ha và 17 dự án phục vụ tái định cư với tổng diện tích 127,65 ha đang triển khai thực hiện.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản