Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Chuyển mục đích sử dụng đất tại Bắc Ninh và Long An
Như Chính - 06/05/2017 09:46
 
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định chuyển mục đích sử dụng 96,2 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 140,80 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo việc triển khai các dự án theo đúng các quy định của pháp luật, ổn định cuộc sống của người dân có đất bị thu hồi, không để xảy ra khiếu kiện.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Nam Định và Hải Dương
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 2 tỉnh Nam Định và Hải Dương.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản