Doanh nghiệp BĐS được gia hạn nộp tiền sử dụng đất
- 02/06/2014 09:14
 
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Muốn giảm giá nhà, nhà nước nên hạ giá đất
Dự án bất động sản cho thuê được gia hạn nộp tiền sử dụng đất
Gia hạn chậm nộp tiền sử dụng đất 2 năm
Định giá đất: Đừng mơ được cả!
  Doanh nghiệp BĐS được gia hạn nộp tiền sử dụng đất  
 

Thông tư 48/2014/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ 10/6

 

Thông tư quy định rõ đối tượng áp dụng gồm các chủ đầu tư dự án BĐS được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, mà chủ đầu tư đã được bàn giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua; dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; dự án đầu tư xây dựng công trình có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, trong đó có mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS, chưa nộp tiền sử dụng đất, thì được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Dự án BĐS chưa nộp tiền sử dụng đất được xác định là dự án mà chủ đầu tư chưa hoàn thành việc nộp tiền vào NSNN (bao gồm cả trường hợp mới nộp được một phần) theo thông báo lần đầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư dự án BĐS thực hiện theo từng dự án và tính trên số tiền sử dụng đất còn phải nộp vào NSNN (không bao gồm số tiền chậm nộp (nếu có).

Hà Nội bị nợ hơn 1.000 tỷ tiền đấu giá đất

Hà Nội bị nợ hơn 1.000 tỷ tiền đấu giá đất

 Hà Nội còn nợ quá hạn tiền đấu giá quyền sử dụng đất lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản