Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Dồn dập ưu đãi cho nhà ở xã hội từ 10/1
- 04/01/2014 10:52
 
TIN LIÊN QUAN
ưu đãi cho nhà ở xã hội từ 10/1
Từ 10/1, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội sẽ được hưởng nhiều ưu đãi.

Theo Nghị định số 188/2013/NĐ-CP doanh nghiệp, cá nhân đầu tư nhà ở xã hội sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội đã được phê duyệt.

Được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Được miễn, giảm và hưởng các ưu đãi về thuế suất thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp, cá nhân đầu tư nhà ở xã hội cũng được miễn thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở đối với trường hợp dự án áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà ở xã hội do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

Được sử dụng nhà ở và công trình xây dựng hình thành trong tương lai trong phạm vi dự án phát triển nhà ở xã hội làm tài sản thế chấp khi vay vốn đầu tư cho dự án đó...

Một điểm mới của Nghị định này là sẽ khuyến khích các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội. Ngoài việc hỗ trợ tiền sử dụng đất, doanh nghiệp còn được để lại 20% quỹ đất thương phẩm trong khu nhà ở xã hội để làm nhà ở thương mại kinh doanh theo giá thị trường. Lãi đó sẽ bù đắp lại, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhằm giảm giá nhà ở xã hội tăng các dịch vụ nâng cao chất lượng nhà ở.

Đặc biệt, đối với nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội nghị định quy định các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và các định chế tài chính có trách nhiệm dành một lượng vốn (tối thiểu khoảng 3% tổng dư nợ) để cho các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội và người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội vay với lãi suất ưu đãi thấp hơn lãi suất thị trường, kỳ hạn trả nợ phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, với sự hỗ trợ rất lớn như vậy đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của nhà nước đối với người dân đồng thời cũng thể hiện quyết tâm phát triển nhà ở hướng tới người dân.

"Nghị định lần này sẽ cụ thể hóa tư tưởng mà chúng ta đang thực hiện. Tất cả được quy định mang tính pháp luật cụ thể. Những doanh nghiệp làm nhà ở xã hội ngoài được hưởng nhiều ưu đãi còn được hưởng chi phí làm nhà ở xã hội để hạch toán từ đó sẽ giảm thuế phải đóng góp tính chung trong chi phí. Tất cả đều được tạo điều kiện và cơ hội", Bộ trưởng cho biết.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản