Giá đất bồi thường đường ven Hồ Tây hơn 31,4 triệu đồng/m2
Như Tầm - 12/06/2016 17:06
 
Đơn giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vị trí 3 và 4 đường Ven Hồ Tây khi Nhà nước thu hồi đất để thực Xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây là 31.402.800 đồng/m2.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tuần qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2917/QĐ-UBND, phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực Xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây (quận Tây Hồ).
Theo quyết định, hệ số, đơn giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vị trí 3 và 4 đường Ven Hồ Tây đã được đầu tư hạ tầng, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,83 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố; giá đất cụ thể là 31.402.800 đồng/m2.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản