Hà Nội đẩy nhanh công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, đô thị
Hạnh Phúc - 26/06/2024 16:09
 
Trong 6 tháng đầu năm 2024, TP. Hà Nội đã hoàn thiện Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) với những cơ chế vượt trội cho Thủ đô phát triển; đẩy nhanh công tác quy hoạch; xây dựng và phát triển hạ tầng, đô thị…

Hoàn thiện Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) với những cơ chế vượt trội 

Tại Họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, do UBND TP. Hà Nội tổ chức, chiều 26/6/2024, ông Lê Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, TP. Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tổ chức rà soát, tiếp thu, giải trình một số ý kiến của đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo trình Quốc hội thông qua (dự kiến vào cuối tháng 6/2024). Các cơ quan, đơn vị của TP. Hà Nội đã thực hiện 580 cuộc kiểm tra công vụ (chủ yếu là kiểm tra đột xuất). 

Ông Lê Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chia sẻ thông tin tại Họp báo.

Bên cạnh đó, cải cách hành chính được đẩy mạnh, kết quả năm 2023 thể hiện qua các chỉ số sau: Chỉ số SIPAS tăng 9 bậc, Chỉ số PAR-Index giữ nguyên thứ hạng; tuy nhiên, chỉ số PAPI giảm 3 bậc; Chỉ số PCI giảm 8 bậc so với năm 2022. 

TP. Hà Nội đã thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế; đã tổ chức triển khai rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các sở và tổ chức lại các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở. Hoàn thành Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP. Hà Nội.

Đẩy nhanh công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đã được báo cáo tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV ngày 20/6/2024. 

TP. Hà Nội quan tâm đến xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị: đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để đưa vào vận hành tuyến đường sắt Nhổn – ga Hà Nội (đoạn trên cao) và tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; dự kiến hoàn thành dự án Đường Âu Cơ đoạn từ khách sạn Thắng Lợi - cầu Nhật Tân vào cuối tháng 6/2024...

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; hoàn thành Quy định về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư,... Đôn đốc tiến độ các dự án cấp nước sạch cho khu vực nông thôn. Đến nay, tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung đạt trên 91%. Tiếp tục duy trì và vận hành hiệu quả các nhà máy xử lý nước thải đã được đã đưa vào hoạt động, và chuẩn bị đầu tư dự án các nhà máy xử lý nước thải: Kiến Hưng, Sơn Tây, Tây sông Nhuệ…

Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường được TP Hà Nội tăng cường. TP. Hà Nội đã xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, đến nay cơ bản đã thực hiện hạng mục đo đạc 27/27 địa bàn.

TP. Hà Nội cũng đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 190/489 xã. Kết quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất thu khoảng 5.158,87 tỷ đồng, đạt 20,5% kế hoạch. Tổng hợp giao đất dịch vụ trên địa bàn TP đến nay đã thực hiện giao cho 36.557 hộ/55.580 hộ với diện tích 248,33ha, đạt 65,7%. Tiếp tục triển khai Đề án “Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu Bây - Bắc Hưng Hải giai đoạn 2021- 2025”, xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy,...

9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm, dự báo tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; Nền kinh tế trong nước tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực nhưng còn nhiều khó khăn. Với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "5 quyết tâm", "5 bảo đảm", "5 đẩy mạnh". Thành phố cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm, đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là, bảo đảm ổn định và tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Hai là, tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các ngành, lĩnh vực mới nổi, mô hình kinh doanh mới.

Ba là, xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội: Triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua; Kế hoạch thực hiện 2 quy hoạch sau khi được phê duyệt; Hoàn thiện cơ chế, chính sách khai thác nguồn lực từ đất đai.

Bốn là, thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị và bảo vệ môi trường.

Năm là, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Bảy là, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Tổ chức hiệu quả các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Tăng cường công tác trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà trọ và các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao; Duy trì tốt công tác đối ngoại. 

Tám là, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, dân vận tạo đồng thuận xã hội. 

Chín là, chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVIII nhiệm kỳ 2025-2030; công tác xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; Kế hoạch tài chính, ngân sách năm 2025 và 3 năm 2025-2027; Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và 5 năm 2026-2030 đảm bảo chất lượng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản