Hà Nội điều tra, xây dựng bảng giá đất mới
Thanh Nga - 23/04/2019 10:46
 
Hà Nội sẽ thực hiện điều tra, xây dựng bảng giá các loại đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024. Đồng thời, sẽ điều tra thông tin giá đất thị trường tại 584 xã, phường, thị trấn.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc điều tra, xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn TP.Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024.

Bảng giá đất này sẽ xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật về khung giá đất của Chính phủ; đảm bảo về phương pháp, nguyên tắc xác định giá đất phải đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và công khai, đảm bảo tính khách quan, kế thừa, dễ hiểu, dễ áp dụng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo đó, trong tháng 4/2019, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảng giá đất; thành lập ban chỉ đạo thành phố, tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảng giá đất.

Từ ngày 1/5/2019 đến 30/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại 584 xã, phường, thị trấn.

Về thửa đất điều tra, đối với các phường thuộc quận, thị xã sẽ điều tra, khảo sát khoảng 50 thửa đất đã giao dịch thành công trên thị trường; đối với các thị trấn thuộc các huyện sẽ điều tra, khảo sát khoảng 40 thửa đất đã giao dịch thành công; đối với các xã thuộc vùng đồng bằng sẽ điều tra, khảo sát khoảng 30 thửa đất đã giao dịch thành công; đối với các xã thuộc vùng trung du, miền núi sẽ điều tra, khảo sát khoảng 15 thửa đất đã giao dịch thành công.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có trách nhiệm phân bổ phiếu điều tra cho các quận, huyện, thị xã đảm bảo phù hợp với từng loại đất cụ thể.

Thời điểm điều tra: Các giao dịch thành công (theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường); loại đất điều tra là đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất nông nghiệp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vị trí thửa đất điều tra là vị trí 1 của các đường, phố; trong trường hợp không có giao dịch thành công của các thửa đất tại vị trí 1 thì điều tra tại các thửa đất có vị trí tiếp theo, nhưng phải cùng loại đất, cùng mục đích sử dụng. Khi điều tra, giá trị khối tài sản gồm cả nhà, đất và các tài sản khác phải được thể hiện rõ trong phiếu điều tra để bóc tách được phần giá trị quyền sử dụng đất.

Cụ thể thời điểm kiểm tra như sau:

Từ ngày 1/7/2019 đến 19/7/2019: Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường cấp quận/huyện/thị xã. Từ ngày 20/7/2019 đến 31/7/2019: Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường cấp thành phố và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành; đề xuất phương án giá đất.

Từ tháng 8 đến tháng 9/2019: Tổ công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra và xây dựng phương án, dự thảo bảng giá đất; xây dựng bổ sung vào bảng giá đất các đường phố mới được đặt tên, đường phố mới; báo cáo thuyết minh, tờ trình... Đồng thời, gửi dự thảo bảng giá đất của thành phố đến UBND tỉnh/thành phố có đất giáp ranh để lấy ý kiến; thống nhất với các tỉnh/thành phố về giá đất dự kiến ban hành...

Tháng 10/2019: Gửi Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của thành phố thẩm định hồ sơ xây dựng bảng giá đất. Tháng 11/2019: In ấn tài liệu về việc xây dựng bảng giá đất phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố; UBND thành phố ban hành và công bố bảng giá đất trước ngày 1/1/2020.

Sâu quá trình điều tra, Hà Nội sẽ thông tin tuyên truyền, công bố công khai trên các phương tiện thông tin và tổng hợp gửi kết quả báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/1/2020.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản