Hà Nội: Phát triển 4 khu đô thị sinh thái quy mô 1.000 ha tại huyện Phúc Thọ
Minh Thắng - 31/07/2023 18:32
 
Dự kiến từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) sẽ phát triển thêm 4 khu đô thị sinh thái, với quy mô hơn 1.000 ha.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Phúc Thọ sẽ phát triển theo hướng đô thị sinh thái, thông minh, bền vững; lấy thương mại dịch vụ, du lịch gắn với phát triển các đô thị sinh thái làm ngành kinh tế mũi nhọn; lấy nông nghiệp công nghệ cao làm nền tảng và lấy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làm động lực cho sự phát triển.

Huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) sẽ phát triển thêm 4 khu đô thị sinh thái, với quy mô hơn 1.000 ha.

Một trong 3 vùng phát triển của huyện Phúc Thọ được xác định là phát triển đô thị sinh thái gắn với thương mại, dịch vụ và là trung tâm hành chính, chính trị, văn hoá của huyện Phúc Thọ. Vùng phát triển này bao gồm thị trấn Phúc Thọ và các xã: Sen Phương, Võng Xuyên, Long Xuyên, Phụng Thượng, Phúc Hoà, Thọ Lộc, Tích Giang, Trạch Mỹ Lộc.

Cùng với việc hình thành các vùng chuyên canh trồng trọt, chăn nuôi tập trung, huyện Phúc Thọ định hướng phát triển quy hoạch hai bờ sông Hồng, sông Đáy, với các mô hình sinh thái trải nghiệm, cho phép hình thành các dự án nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch.

Cùng với đó là các dự án nông nghiệp sinh thái kết hợp giáo dục và trải nghiệm; các dự án nông nghiệp sinh thái kết hợp với các homestay. Các dự án kết hợp với việc phát huy giá trị của 201 di tích (trong đó có 3 di tích Quốc gia được xếp hạng đặc biệt) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát triển ngành du lịch trên địa bàn huyện.

Định hướng từ nay đến năm 2050, ngoài khu đô thị sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ sẽ phát triển thêm 4 khu đô thị sinh thái khác. Cụ thể là khu đô thị tại các xã Sen Phương, Thọ Lộc, Võng Xuyên và thị trấn Phúc Thọ (quy mô dự kiến 296 ha); khu đô thị tại hai xã Phụng Thượng và Ngọc Tảo (dự kiến quy mô 258 ha); khu đô thị sinh thái khác nằm tại xã các Tam Hiệp, Ngọc Tảo (quy mô dự kiến 95 ha) và khu đô thị tại các xã Phúc Hoà, Long Xuyên, Phụng Thượng (dự kiến quy mô 420 ha).

Trong định hướng thời gian tới, huyện cũng xây dựng kế hoạch để phát triển đô thị thị trấn Phúc Thọ hiện hữu. Các khu đô thị sinh thái, thông minh, phát triển bền vững sau khi hình thành được kỳ vọng sẽ là động lực thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ gắn với du lịch, nghỉ dưỡng của huyện Phúc Thọ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản