Hà Nội sắp thu hồi hàng nghìn héc-ta đất để làm dự án
HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất trong năm 2018.

Theo đó, HĐND Thành phố đã thông qua danh mục 1.430 công trình, dự án thu hồi đất năm 2018, với diện tích là 4.913,67 ha, trong đó có 401 công trình, dự án với diện tích 1.443,1 ha chuyển tiếp năm 2017 sang, thuộc danh mục đã được thông qua trước đó, 1.029 công trình, dự án đăng ký mới với diện tích 3.470,57 ha.

Thành phố cũng thông qua danh mục 442 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018, với diện tích diện tích là 1.441,22 ha.

HĐND Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp đặc biệt coi trọng công tác cải cách hành chính và công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân; kịp thời đối thoại, giải quyết những vướng mắc. Đối với những dự án sử dụng đất chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan phải được xem xét xử lý thu hồi đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản