Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Hà Nội: Thay thế một số thủ tục hành chính trong kinh doanh bất động sản
Minh Thắng - 30/07/2022 17:06
 
TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 2602/QĐ-UBND, công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh BĐS thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN

Cụ thể, tại Quyết định số 4206/2021/QĐ-UBND, UBND Thành phố Hà Nội đã công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội, với danh mục 48 thủ tục hành chính cấp Thành phố.

.
Hà Nội đã công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

Bao gồm: 22 thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng; 4 thủ tục kinh doanh bất động sản; 14 thủ tục nhà ở và công sở; 1 thủ tục vật liệu xây dựng; 1 thủ tục hạ tầng kỹ thuật; 3 thủ tục giám định tư pháp; 3 thủ tục quản lý chất lượng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố và 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Căn cứ theo các quy định mới của Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2602/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 4206/2021/QĐ-UBND. Quyết định mới có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2022.

Nội dung chính được thay thế là quy định việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (thời hạn giải quyết thủ tục 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) và chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư (thời hạn giải quyết thủ tục là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Trước đó, vào đầu tháng 3/2022, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 94/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh BĐS thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ, thay thế 2 thủ tục hành chính tại Quyết định số 705/2021/QĐ-BXD, gồm: Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS năm 2014); Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư (theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS năm 2014)

Đồng thời thay thế 2 thủ tục tại Quyết định số 832/2016/QĐ-BXD, gồm: Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư; Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư.

Trên cơ sở đó, các địa phương sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế để bổ sung, thay thế các quyết định cũ cho phù hợp với quy định mới tại Nghị định định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội: Tăng phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 27/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 2416/UBND-KSTTHC về việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản