HoREA khiến nghị doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Gia Huy - 01/03/2019 09:31
 
Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP.HCM với nội dung khuyến nghi các doanh nghiệp bất động sản quan tâm phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Cụ thể, văn bản do ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA nêu rõ, ngày 04/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP "Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp" có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2019, thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011.

Nghị định 163/2018/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, để tăng quy mô vốn hoạt động hoặc để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp.

Mục đích phát hành trái phiếu doanh nghiệp được nêu cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.

"Trái phiếu doanh nghiệp” là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 1 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp là một phương thức huy động vốn đối với doanh nghiệp hội đủ điều kiện và có phương án đầu tư, kinh doanh khả thi, góp phần làm đa dạng hóa các nguồn vốn và giảm bớt dần sự lệ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Đặc biệt, trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp như Novaland, TTC Land, TNR...và sắp tới là trái phiếu doanh nghiệp của Vinhomes.

Trái phiếu doanh nghiệp đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư do lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm cùng kỳ hạn, nhất là đối với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu có uy tín thương hiệu và có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi.

Với hành lang pháp lý hình thành trên cơ sở Nghị định 163/2018/NĐ-CP, Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng và nhu cầu vốn ngày càng tăng của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản, chắc chắn thị trường phát hành trái phiếu sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm sắp tới.

Tuy nhiên, doanh nghiệp bất động sản phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích nguồn vốn huy động từ trái phiếu doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả phương án sản xuất, kinh doanh và dự án đầu tư để đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và nhà đầu tư trái phiếu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản