Không gia hạn thời gian ứng tiền bồi thường Dự án KDC phía Đông thị trấn Đinh Văn
Linh Đan - 04/02/2024 10:14
 
Lâm Đồng không chấp thuận đề xuất gia hạn thời gian ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Dự án Khu dân cư phía Đông thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà.
Phối ảnh Dự án Khu dân cư phía Đông thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Phối ảnh Dự án Khu dân cư phía Đông thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản không chấp thuận đề xuất của Liên danh Công ty cổ phần bất động sản Hano-Vid và Công ty cổ phần ACC Việt Nam về việc gia hạn thời gian ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Dự án Khu dân cư phía Đông thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 26/1/2024.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Liên danh Công ty cổ phần bất động sản Hano - Vid và Công ty cổ phần ACC Việt Nam thực hiện ngay việc ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh (trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày ban hành văn bản này).

“Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện ứng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh thông báo chấm dứt Quyết định chấp thuận nhà đầu tư và tiến hành lựa chọn nhà đầu tư theo quy định”, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu.

UBND tỉnh này giao UBND huyện Lâm Hà đẩy nhanh việc lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện ngay việc chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản