Lâm Đồng công bố giá bán Dự án Nhà ở xã hội tại KCN Phú Hội
Linh Đan - 27/01/2024 07:13
 
Giá bán bình quân 1m2 sàn sử dụng căn hộ nhà ở xã hội Dự án Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội là 11.248.151 đồng/m2.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết quả thẩm định giá bán, giá cho thuê căn hộ (tạm tính) tại Dự án Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng của Công ty cổ phần đầu tư Nhà An Bình.

Theo đó, giá bán bình quân 1m2 sàn sử dụng căn hộ nhà ở xã hội: 11.248.151 đồng/m2 (đã bao gồm dự phòng phí, 5% thuế VAT; chưa bao gồm phí bảo trì công trình); giá cho thuê bình quân 1m2 sàn sử dụng căn hộ nhà ở xã hội: 94.594 đồng/m2/tháng (đã bao gồm dự phòng phí, 5% thuế VAT; chưa bao gồm phí bảo trì công trình).

Công ty cổ phần đầu tư Nhà An Bình hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ và trung thực của các số liệu, tài liệu trong hồ sơ trình thẩm định giá bán, giá cho thuê.

Dự án Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội đang trong quá trình tổ chức thi công xây dựng nên giá bán, giá cho thuê nêu trên là giá tạm tính.

Chủ đầu tư ban hành giá bán, giá cho thuê căn hộ tại dự án trên nguyên tắc không được cao hơn giá đã được thẩm định. Giá bán, giá cho thuê căn hộ nêu trên được tính với hệ số K=1 (hệ số điều chỉnh giá bán, giá cho thuê đối với phần diện tích tại vị trí thứ i).

Trường hợp chủ đầu tư điều chỉnh giá bán, giá cho thuê theo các vị trí căn hộ tại dự án thì phải đảm bảo nguyên tắc lợi nhuận thu được không vượt lợi nhuận định mức tính cho dự án.

Chủ đầu tư có trách nhiệm quyết toán vốn đầu tư xây dựng sau khi công trình hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định. Trên cơ sở giá trị quyết toán vốn đầu tư công trình (đã được kiểm toán), chủ đầu tư gửi về Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng để tổ chức thẩm định lại giá bán, giá cho thuê; trường hợp giá thẩm định lại cao hơn giá do chủ đầu tư đã ký hợp đồng thì chủ đầu tư không được thu thêm; trường hợp thấp hơn thì chủ đầu tư phải ký lại hợp đồng hoặc điều chỉnh bổ sung phụ lục hợp đồng và phải hoàn trả lại phần chênh lệch cho người mua, thuê nhà ở theo quy định tại Khoản 15, Điều 1 Nghị định số Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ; xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình tại dự án đảm bảo đúng tiến độ theo chủ trương đầu tư; thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Dự án Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có tổng diện tích sử dụng đất 17.959m2. Trong đó, đất xây dựng 3 khối chung cư nhà ở xã hội: 4.277,73m2; đất xây dựng 01 khối chung cư nhà ở thương mại: 1.077,57m2…

Theo Sở Xây dựng, Dự án này xây dựng 3 khối chung cư nhà ở xã hội. Trong đó, diện tích sàn xây dựng là 21.567,78m2, diện tích sàn sử dụng là 15.217,5m2 (gồm: 12.173,99m2 để bán, 3.043,5m2 để cho thuê), tổng số căn hộ 303 căn, chiều cao là 5 tầng (không có tầng hầm); xây dựng 1 khối chung cư nhà ở thương mại, gồm diện tích sàn xây dựng là 5.405,8m2, diện tích sàn sử dụng là 3.698,6m2, tổng số căn hộ 68 căn, chiều cao là 5 tầng (không có tầng hầm).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản