Lâm Đồng quy định điều kiện, tiêu chí tách thành dự án bất động sản độc lập
Linh Đan - 14/12/2023 10:01
 
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn.

Theo đó, Quyết định này quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý quy định tại Điều 8, Luật Đất đai năm 2013; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất mà phần diện tích đất này có vị trí nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất được tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62, Luật Đất đai.

Điều kiện, tiêu chí khu đất để tách thành dự án độc lập là phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt; gồm một thửa đất hoặc nhiều thửa đất phải liền vùng, liền thửa; có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng hoặc đường giao thông đã được quy hoạch, có chiều rộng mặt đường tối thiểu là 7m; kích thước cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông theo quy định (có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng hoặc đường giao thông đã được quy hoạch, có chiều rộng mặt đường tối thiểu là 7m), khoản này lớn hơn hoặc bằng 25m; chiều sâu thửa đất tính từ mép lộ giới hoặc mép đường hiện trạng (đối với đường chưa có lộ giới) lớn hơn hoặc bằng 25m.

Đối với nhóm dự án sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ: Thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, diện tích đất sau khi tách thành dự án độc lập lớn hơn hoặc 1.000 m2, đồng thời có tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng 20% so với tổng diện tích đất đề xuất thực hiện dự án; địa bàn các huyện khác, diện tích đất sau khi tách thành dự án độc lập lớn hơn hoặc bằng 1.500 m2, đồng thời có tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng 30% so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án.

Đối với nhóm dự án sử dụng đất vào mục đích không phải thương mại, dịch vụ tại các huyện, thành phố, diện tích đất sau khi tách thành dự án độc lập lớn hơn hoặc bằng 1.500 m2, đồng thời có tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng 30% so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án.

Trường hợp không đủ điều kiện tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập theo quy định ở trên thì UBND tỉnh quyết định thu hồi đất để giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất và phải xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 16, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản