Quảng Nam đề xuất cấp huyện được cấp phép khoáng sản trữ lượng dưới 1 héc ta
Linh Đan - 03/08/2023 11:40
 
Quảng Nam vừa đề nghị Chính phủ xem xét, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 82 Luật Khoáng sản, theo hướng cho phép UBND cấp huyện được cấp phép khai thác dưới 1ha, trữ lượng dưới 10.000 m3.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa đề nghị Chính phủ xem xét, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 82 Luật Khoáng sản, theo hướng cho phép UBND cấp huyện được cấp phép khai thác dưới 1ha, trữ lượng dưới 10.000m3 để phục vụ thi công các công trình trong các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các công trình thiết yếu tại địa phương và UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo xử lý sau khai thác để đảm bảo môi trường.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc cho phép các địa phương (cấp huyện, xã) thống nhất khai thác đất san lấp, cát, sỏi tại địa phương phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia sẽ giúp các địa phương chủ động được nguồn cát, sỏi, đất san lấp, đáp ứng kịp thời vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, giảm chi phí xây dựng các công trình, giảm đối ứng của người dân, góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình mục tiêu Quốc gia

Theo cơ chế đầu tư đặc thù tại khoản 4, Điều 13 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP thì Chính phủ cho phép sử dụng vật liệu tại chỗ; việc khai thác đất san lấp, này hầu hết ở quy mô nhỏ dưới 1 ha, trữ lượng dưới 10.000m3.

Tuy nhiên, việc địa phương được cấp phép khai thác đất san lấp, cát, sỏi gặp khó khăn do vướng quy định của Luật Khoáng sản, khai thác với quy mô lớn hay nhỏ đều phải thực hiện theo thủ tục quy định nên tốn rất nhiều thời gian (để 1 mỏ khai thác đất san lấp đi vào hoạt động thì thủ tục mất khoảng 2-3 năm).

Tại khoản 2, Điều 82 Luật Khoáng sản chưa cho phép UBND cấp huyện được cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường với quy mô nhỏ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản