Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 29 tháng 02 năm 2024,
Quảng Ngãi giám sát việc khai thác khoáng sản phục vụ cao tốc
Linh Đan - 25/07/2023 08:07
 
Ban quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) chịu trách nhiệm đối với việc khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không đúng mục đích của nhà thầu thi công.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương ban hành quy trình cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và rút ngắn tối thiểu 2/3 thời gian thực hiện theo quy trình thông thường; đồng thời, từng bước thực hiện phải thể hiện rõ mốc thời gian hoàn thành, trách nhiệm của từng chủ thể (trách nhiệm của chủ đầu tư, của Sở Tài nguyên và Môi trường, của nhà thầu...) làm cơ sở để cơ quan quản lý theo dõi, giám sát và đôn đốc thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường không đặt thêm các yêu cầu, điều kiện, thủ tục hành chính cho nhà thầu thi công, chủ đầu tư và phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 573/CĐ-TTg ngày 21/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao 1 bộ hồ sơ đầy đủ của Giấy phép khai thác khoáng sản, các mốc giới ngoài thực địa cho UBND các huyện, thị xã trước khi doanh nghiệp tổ chức khai thác mỏ; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã thực hiện kiểm tra, giám sát việc khai thác khoáng sản nêu trên theo quy định.

Đối với UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ, UBND tỉnh yêu cầu trên cơ sở hồ sơ, mốc giới được bàn giao, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản đối với nhà thầu thi công; trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) xác nhận và chịu trách nhiệm về nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng thông thường của dự án do nhà thầu đề xuất; đảm bảo chất lượng khảo sát, đánh giá chất lượng, trữ lượng mỏ để làm cơ sở đề xuất cấp thẩm quyền cấp phép khai thác, phục vụ dự án; chịu trách nhiệm giám sát, quản lý chặt chẽ khối lượng khai thác của nhà thầu thi công; đảm bảo toàn bộ khối lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được khai thác, sử dụng đúng mục đích được cấp phép; chịu trách nhiệm đối với việc khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không đúng mục đích của nhà thầu thi công.

Đối với nhà thầu thi công, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho UBND các huyện, thị xã biết, theo dõi và để phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

“Việc đề xuất, bổ sung các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án ưu tiên sử dụng các mỏ khoáng sản đã có trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt; trường hợp rất cấp thiết mới đề xuất bổ sung các mỏ khoáng sản ngoài quy hoạch; hạn chế đề xuất các mỏ khoáng sản nhỏ lẻ, manh mún”, UBND tỉnh yêu cầu, đồng thời giao Sở Xây dựng cung cấp thông tin quy hoạch, hướng dẫn các nhà thầu thi công thực hiện đảm bảo sự quản lý của nhà nước đối với công tác khai thác khoáng sản và phục vụ dự án.

Giao đầu mối thẩm định cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn trị giá 5.750 tỷ đồng
Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn có chiều dài 28,8 km, quy mô 4 làn xe đang được Bộ GTVT đề xuất đầu tư bằng vốn đầu tư công.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư