Quảng Nam giải quyết dứt điểm vướng mắc các dự án đô thị của Bách Đạt An
Hoàng Anh - 11/04/2022 11:40
 
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án của Công ty Bách Đạt An tại KĐT mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo kết luận của ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch Tỉnh về giải quyết tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam giao ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Tổ phó Thường trực Tổ công tác tập trung, tích cực chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quán rà soát các tồn tại, vướng mắc, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh…

Trong đó, yêu cầu rà soát, phân loại từng trường hợp tồn tại, vướng mắc của từng dự án cụ thể để tập trung tháo gỡ, giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, tập hợp, củng cố hồ sơ, thủ tục để tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.

Đồng thời, khẩn trương trình phê duyệt quyết toán các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để làm cơ sở cho nhà đầu tư khấu trừ thực hiện nghĩa vụ tài chính

Ông Nguyễn Hồng Quang cũng đề nghị ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ phó Tổ công tác thường xuyên phối hợp, hỗ trợ đồng chí Nguyễn Xuân Hà trong quá trình triển khai thực hiện.

Nhiều Dự án của Công ty Bách Đạt An vẫn chưa hoàn thành.
Nhiều dự án của Công ty Bách Đạt An vẫn chưa hoàn thành.

Đối với Công ty Cổ phần Bách Đạt An, tỉnh Quảng Nam yêu cầu rà soát cụ thể các tồn tại, vướng mắc và quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) của từng dự án. Trong đó, phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết, gửi Sở Xây dựng kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh loại bỏ các khu vực không thể giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án hoặc điều chỉnh thành đất hiện trạng chỉnh trang; làm căn cứ điều chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan để đảm bảo sớm hoàn thành, kết thúc dự án

Tỉnh Quảng Nam lưu ý, Công ty Bách Đạt An phải đảm bảo hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ đời sống người dân và khớp nối với hạ tầng chung của khu vực.

Đồng thời, phải xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian cụ thể, tích cực triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công trình tại các khu vực đã đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất, đảm bảo điều kiện thi công và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (toàn bộ hoặc từng phần) đối với các khu vực đảm bảo điều kiện theo quy định…

Trong Kết luận này, ông Nguyễn Hồng Quang cũng yêu cầu các Sở ngành và đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn, Công ty Cổ phần Bách Đạt An trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng dự án; đôn đốc chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan (nếu có) và khẩn trương triển 4 khai thi công hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ, thực hiện các nghĩa vụ về tài chính; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; nhất là các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riversid.

Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam.
Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam.

Được biết, các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo; UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác để hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án…

Tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, Công ty CP Bách Đạt An và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (công ty mẹ của công ty Bách Đạt An) được cấp phép đến 14 dự án bất động sản. Đến thời điểm này hầu hết đều chưa đủ điều kiện giao dịch.

Quảng Nam theo dõi tiến độ các dự án của Công ty Bách Đạt An
Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu theo dõi tình hình triển khai các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư, tại khu đô thị mới Điện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản