Quảng Nam mời nộp hồ sơ đấu thầu nhiều dự án đô thị
Hoàng Anh - 21/01/2022 15:12
 
Nhiều dự án đô thị, khu dân cư thuộc các địa phương như Hội An, Thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên được tỉnh Quảng Nam mời gọi nhà đầu tư nộp hồ sơ đấu thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các dự án Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam kêu gọi đầu tư dự án nhà ở Khu dân cư Bàu Ốc Hạ (giai đoạn 1), xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, với phạm vi sử dụng đất dự án khoảng 11,3ha. Mục tiêu của dự án này đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư hoàn chỉnh theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có), thiết kế nhà ở.

Tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam mời đầu tư Khu dân cư Tây Khương, thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước; phạm vi sử dụng đất dự án là khoảng 3,5 ha. Mục tiêu dự án là đầu tư hình thành khu dân cư có không gian sống hiện đại và tiện nghi; kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với khu vực hiện hữu nhằm phát triển, cải tạo, chỉnh trang đô thị Nam Phước theo định hướng Chương trình phát triển đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt, góp phần xây dựng đô thị loại IV thị trấn Nam Phước trong tương lai.

Tỉnh Quảng Nam kêu gọi đầu tư nhiều Dự án đô thị trên địa bàn Tỉnh.
Tỉnh Quảng Nam kêu gọi đầu tư nhiều dự án đô thị trên địa bàn Tỉnh.

Tại Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam kêu gọi đầu tư Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước, xã Điện Phước; Phạm vi sử dụng đất dự án là khoảng 13,78ha và Khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1 tại các xã Điện Thắng Nam và Điện Thắng Trung có hạm vi sử dụng đất dự án là khoảng 9,45ha…

Tất cả các dự án đô thị và khu dân cư này đều được tỉnh Quảng lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đấu thầu. Nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án tự bỏ vốn đầu tư và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án do nhà đầu tư chuẩn bị phải bao gồm: văn bản đăng ký thực hiện dự án, các biểu mẫu và các tài liệu có liên quan theo quy định. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm danh mục dự án đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản