Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn có 120 dự án đầu tư xây dựng nhà ở
Hoàng Anh - 01/03/2023 11:17
 
Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) có 120 dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Địa phương này quản lý số tiền ký quỹ của 51 dự án.

Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vừa gửi báo cáo cho Sở KH&ĐT Quảng Nam về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư và số liệu về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Thị xã.

Theo đó, tính đến tháng 2/2023, trên địa bàn thị xã Điện Bàn có 120 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị.

Cụ thể, có 82 dự án trong Đô thị mới Điện Nam – Điên Ngọc; 9 dự án tại khu vực ven biển từ ranh giới phía Đông của Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc đến biển Đông; 29 dự án nằm tại các khu vực còn lại.

Theo UBND Thị xã Điện Bàn, việc quản lý thực hiện công tác ký quỹ đảm bảo đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thị xã do sở chuyên ngành tỉnh Quảng Nam thực hiện.

Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) có 120 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở.
Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) có 120 dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm ngày 01/8/2017, do Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc bàn giao về thị xã Điện Bàn quản lý, nên UBND thị xã thực hiện công tác quản lý số tiền ký quỹ của 51 dự án.

Để đảm bảo thực hiện dự án, giai đoạn từ tháng 7/2017 trở về trước Ban quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc tiếp nhận tiền ký quỹ 46 dự án; với tổng số tiền gốc là hơn 93 tỷ đồng.

Từ tháng 7/2017 đến nay, phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn tiếp nhận tiền ký quỹ 5 dự án; tổng số tiền gốc là hơn 4,5 tỷ đồng

Theo UBND thị xã Điện Bàn, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thị xã đã thực hiện việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo đúng quy định. Đến nay, Thị xã Điện Bàn đã hoàn trả toàn bộ tiền ký quỹ cho 1 dự án; có 12 dự án khác đã hoàn trả 50% tiền ký quỹ. Số tiền ký quỹ còn lại chưa hoàn trả là trên 83,7 tỷ đồng. Ngoài ra, một số dự án đã có quyết định chấm dứt, thu hồi dự án nhưng vẫn chưa thực hiện các thủ tục thu nộp ngân sách theo quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản