Quảng Ngãi cấp mới 28 dự án, thu hồi 25 dự án trong năm 2022
Linh Đan - 03/03/2023 15:07
 
Quảng Ngãi đã thu hồi 25 dự án, trong đó có 24 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 14.103 tỷ đồng, 1 dự án FDI 250 triệu USD.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong năm 2022, toàn tỉnh đã cấp mới tổng cộng 28 dự án, với tổng vốn đầu tư 7.218 tỷ đồng. Trong đó, 7 Dự án đầu tư trong nước (356 tỷ đồng), 6 Dự án đầu tư bất động sản đã lựa chọn nhà đầu tư (4.844 tỷ đồng), 5 dự án FDI (2.018 tỷ đồng, tương đương 87,178 triệu USD).

Đồng thời, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư bất động sản (để đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư) cho 10 dự án, tổng mức đầu tư 4.592 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã điều chỉnh 74 dự án (gồm 12 dự án FDI và 62 dự án đầu tư trong nước). Trong đó, 7 dự án đầu tư trong nước điều chỉnh tăng 1.430 tỷ đồng, 4 dự án FDI điều chỉnh tăng 26,87 triệu USD, 1 dự án đầu tư trong nước điều chỉnh giảm 84,85 tỷ đồng.

Mặt khác, UBND tỉnh đã thu hồi 25 dự án, trong đó có 24 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 14.103 tỷ đồng, 1 dự án FDI 250 triệu USD.

Theo UBND tỉnh này, năm 2022, các dự án đầu tư toàn tỉnh đã giải ngân khoảng 10.000 tỷ đồng. Trong đó, các dự án đầu tư trong nước giải ngân khoảng 8.200 tỷ đồng, các dự án FDI giải ngân khoảng 1.800 tỷ đồng (tương đương 80 triệu USD).

Theo đánh giá của UBND tỉnh, số dự án thu hút trong năm 2022 là 28 dự án, tăng 21% so với năm 2021 (23 dự án).

Tuy nhiên, tổng vốn thu hút đạt 7.218 tỷ đồng là giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2021 (86.149 tỷ đồng). Nguyên nhân là, năm 2021 có 1 dự án có tổng mức đầu tư cao (Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 với tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản