Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 27 tháng 09 năm 2023, 16:46:00
Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương xem xét một số vấn đề về dự án đầu tư công
Linh Đan - 01/03/2023 13:24
 
Quảng Ngãi kiến nghị mở rộng đối tượng áp dụng việc tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đối với cả dự án nhóm B, nhóm C.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đề xuất và kiến nghị với Trung ương một số vấn đề đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công. Theo đó, UBND tỉnh này cho rằng, việc tách tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với sử dụng vốn đầu tư công được Luật Đầu tư công quy định đối với dự án nhóm A.

Tuy nhiên, trong thực tế triển khai việc tách tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công là cần thiết. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Trung ương xem xét, cho mở rộng đối tượng áp dụng việc tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đối với cả dự án nhóm B, nhóm C để thuận lợi trong triển khai các dự án cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn đầu tư công.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ngãi cũng kiến nghị Trung ương bổ sung đối tượng đầu tư công là các chương trình, dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để đầu tư các dự án cần thiết khác (khi đã tách dự án bồi thường ra khỏi dự án chính) hoặc bán đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách để tái đầu tư các dự án đầu tư công khác.

Theo quy định của Luật Đầu tư công, thời gian bố trí dự án nhóm C là không quá 3 năm. Tuy nhiên, đối với các dự án trồng rừng thì thời gian chăm sóc sau khi trồng là 5 năm.

Theo đó, thông thường đối với dự án trồng rừng dù có tổng mức đầu tư nhỏ thì thời gian thực hiện dự án tối thiểu là 6 năm. Do vậy, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Trung ương xem xét quy định riêng về thời gian bố trí vốn thực hiện đối với loại dự án này.

Đà Nẵng đặt mục tiêu cao nhất cho giải ngân vốn đầu tư công
Năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư công mà TP. Đà Nẵng được giao là hơn 7.900 tỷ đồng. Thành phố quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư