Quảng Ngãi dự kiến trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh trong quý IV/2022
Linh Đan - 12/04/2022 13:21
 
UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu và tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh.
Quảng Ngãi
Quảng Ngãi đang xây dựng Quy hoạch tỉnh và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trọng quý IV/2022 (trong ảnh là một góc TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: P.V

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh trong quý IV/2022. Trên cơ sở nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1574/QĐ-TTg ngày 12/10/2020, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã rất khẩn trương, tập trung tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 5/4, UBND tỉnh đã tổ chức Hội thảo để thông qua báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh. Nhiều nhà khoa học, chuyên gia đã tham gia đóng góp ý kiến, giải pháp nhằm giúp tỉnh Quảng Ngãi khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, để trở thành tỉnh phát triển toàn diện. 

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2022.

Sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ là công cụ quan trọng trong định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh, là cơ sở để tỉnh Quảng Ngãi phát triển toàn diện và bền vững trong tương lai. 

Trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh lần này, Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ khắc phục tối đa các tồn tại, hạn chế đã được nhận diện, định hình cho từng không gian phát triển để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của từng khu vực, từng vùng, với một tầm nhìn mới để đón đầu các xu thế phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay.

Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu năm 2025 sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung; tạo tiền đề đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức trung bình của cả nước. 

Theo kế hoạch dự kiến, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thông qua Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị liên quan theo Điều 19, Luật Quy hoạch trước ngày 30/6/2022, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm quy hoạch tỉnh trước ngày 31/7/2022, thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 31/8/2022. 

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh này đã phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu và tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh, đồng thời đã thông qua báo cáo đầu kỳ quy hoạch vào ngày 12/1/2022. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản