Quảng Trị lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Phước Tuần - 30/07/2022 16:04
 
Quảng Trị đề xuất định hướng phát triển trong giai đoạn tới gồm các lĩnh vực đột phá phát triển thời kỳ 2021 – 2030 như Năng lượng tái tạo là lĩnh vực then chốt, đột phá.
Quang cảnh hội thảo qui hoạch tỉnh Quảng Trị
Quang cảnh hội thảo qui hoạch tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội thảo khoa học tham gia lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế hàng đầu cả nước cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương tỉnh Quảng Trị.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  giúp địa phương định hình các đột phá chiến lược trong cải cách thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng, biến thách thức thành cơ hội, tăng cường thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch theo một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới là cơ sở pháp lý quan trọng để kết nối đồng bộ các loại quy hoạch, khắc phục những xung đột, mâu thuẫn có tính chất liên ngành, liên tỉnh; cho phép sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn lực nhằm phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế và cơ hội của địa phương, thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao vị thế của tỉnh. Xác định được tầm quan trọng của Quy hoạch tỉnh, trong thời gian qua các cấp, các ngành đã chủ động, tích cực xây dựng Quy hoạch tỉnh theo đúng quy định Luật quy hoạch. 

Quảng Trị đề xuất định hướng phát triển trong giai đoạn tới gồm các lĩnh vực đột phá phát triển thời kỳ 2021 – 2030 như Năng lượng tái tạo là lĩnh vực then chốt, đột phá; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Phát triển các tổ hợp sản xuất (công nghiệp, chế biến thuỷ sản công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao - sử dụng ít đất (công nghiệp nông nghiệp) và kinh doanh (dịch vụ thương mại, logistic, khoa học công nghệ và du lịch); xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giao thông và thương mại để tạo đột phá trong lĩnh vực logistic; phát triển mạng lưới đô thị kết nối tốt và có bản sắc; tạo môi trường đầu tư kinh doanh năng động của khu vực Bắc Trung Bộ… 

Tại hội thảo, các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đã có nhiều ý kiến đóng góp, chỉ ra những nút thắt, những bất cập, hạn chế, những vấn đề đang là trở lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua, từ đó gợi mở cho tỉnh xu hướng phát triển mới các trụ cột, các trọng điểm đột phá, ngành kinh tế động lực và các giải pháp hữu hiệu có giá trị hiện thực cao thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

Kết luận tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh tỉnh Quảng Trị đánh giá cao các ý kiến rất tâm huyết, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế và các doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Trị. Điều quan trọng là làm thế nào để biến những định hướng và giải pháp ấy trở thành hiện thực trong thời gian sớm nhất.

Quảng Trị: Ký ghi nhớ hợp tác xuất khẩu dược liệu sang thị trường Hoa Kỳ
Huyện Cam Lộ và TP. Cal-Nev-Ari vừa ký ghi nhớ hợp tác xuất khẩu dược liệu và sản phẩm tiềm năng khác vào thị trường Hoa Kỳ.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản