Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Xác định 33 chủ đề quy hoạch tỉnh Phú Yên 2021-2030, tầm nhìn 2050
Hà Minh - 11/04/2021 08:48
 
33 chuyên đề được vạch ra , trong đó tư vấn nước ngoài thực hiện 24 chuyên đề cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nêu thực trạng, định hướng, phương án cụ thể để thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên Phạm Đại Dương (Trưởng Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh); Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Phú Yên vừa có cuộc họp lần thứ nhất để nghe nhà tài trợ, đơn vị tư vấn báo cáo sơ bộ đề cương lập quy hoạch tổng thể tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên làm việc với đơn vị tài trợ quy hoạch và tư vấn quy hoạch
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên làm việc với đơn vị tài trợ quy hoạch và tư vấn quy hoạch

Phía báo cáo là đại diện nhà tài trợ Công ty Cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam và các đơn vị tư vấn: Công ty Roland Berge (Đức) và Công ty Surbana Jurong (Singapore).

Tại cuộc họp, các đơn vị tư vấn Roland Berger (RB) và Surbana Jurong (SJ) đã báo cáo đề cương Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo các đơn vị tư vấn, tổng cộng có 33 chuyên đề được vạch ra để phân tích, trong đó RB và SJ thực hiện 24 chuyên đề cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, mỗi chuyên đề nêu rõ thực trạng và đưa ra định hướng, phương án cụ thể để thực hiện. Các chuyên đề này sẽ được hoàn thành vào tháng 12/2021, là đầu vào cho quy hoạch tích hợp của tỉnh.

Qua báo cáo sơ khởi của đơn vị tư vấn, Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh đánh giá cao đề cương quy hoạch có sự đầu tư công phu và khoa học, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của nhà tài trợ và các đơn vị tư vấn mặc dù trong thời gian ngắn nhưng đã thực hiện hoàn thành cơ bản đề cương quy hoạch.

Các thành viên của Ban chỉ đạo đã góp ý, thảo luận để đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh quy hoạch đảm bảo chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Phú Yên. Đây là cơ sở để giúp Phú Yên đưa ra các chính sách, kế hoạch phát triển, các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, giúp các nhà đầu tư hiểu rõ tiềm năng, cơ hội đầu tư vào tỉnh Phú Yên.

Trước đó, ngày 10/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu lập quy hoạch nhằm làm công cụ để chính quyền các cấp của tỉnh Phú Yên lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất quản lý, sử dụng trong việc hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đảm bảo tính khách quan, khoa học.

Đồng thời, là cơ sở xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể bố trí hợp lý không gian để giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn tỉnh hiện nay và định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lý các điều kiện bên trong và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài; đề xuất các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược; hướng tới phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong dài hạn. 

Công ty tư vấn Đức và Singapore tham gia quy hoạch Phú Yên đến 2030
Hai đơn vị tư vấn quy hoạch gồm Công ty Roland Berge, Công ty Surbana Jurong vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên liên quan đến nhiệm vụ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản