Bầu Đức đặt mục tiêu có hơn 3.500 tỷ đồng doanh thu từ chuối trong 2019
Doanh thu thuần năm 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã: HNG) dự kiến đạt 4.775 tỷ đồng, với hơn 90% nhờ đóng góp từ mảng kinh doanh cây ăn trái, trong đó, chuối dự kiến mang về 3.501 tỷ đồng.

Theo kế hoạch trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 04 tới, HAGL Agrico đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của năm đạt lần lượt 4.775 tỷ đồng và 103 tỷ đồng.

Trong đó, mảng cây ăn trái và mủ cao su đóng góp phần lớn doanh thu thuần của năm.

Cụ thể, mảng kinh doanh cây ăn trái sẽ mang về doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2019 của Công ty, khi dự kiến mang lại 4.306 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 90,2% trong cơ cấu doanh thu.

Dự kiến năm 2019, tổng sản lượng chuối có thể đạt trên 241.000 tấn, và mang về doanh thu 3.501 tỷ đồng, đóng góp 73,3% trong cơ cấu doanh thu;

Cùng với đó, tổng sản lượng thanh Long dự kiến đạt gần 18.500 tấn có thể đóng góp khoảng 575 tỷ đồng doanh thu (chiếm 12% trong cơ cấu doanh thu).

Tổng sản lượng mít, bưởi và xoài dự kiến đạt hơn 7.200 tấn và đóng góp 230 tỷ đồng.

Với khoảng 47.100 hecta cao su đang được chăm sóc dự kiến HAGL Agrico có thể khai thác được 15.000 tấn mủ khô và mang về doanh thu khoảng 469 tỷ đồng (đóng góp 9,8% trong cơ cấu doanh thu).

Theo phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019, 5% lợi nhuận sau thuế được trích vào Quỹ đầu tư phát triển và 3% lợi nhuận sau thuế trích vào Quỹ phúc lợi. Công ty cũng sẽ không thực hiện chia cổ tức trong năm 2019.

Năm 2018, doanh thu thuần HAGL Agrico đạt 3.688 tỷ đồng, tăng 11,1 % so với năm 2017. Trong đó 86,7% doanh thu đến từ bán trái cây, ớt và mủ cao su, 13,3% doanh thu còn lại từ bán hàng hóa, bán bò, tiêu, căn hộ và dịch vụ.

Đóng góp lớn nhất cho doanh thu đến từ ngành trái cây, với 2.352 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 63,8 % trong cơ cấu tổng doanh thu.

Năm 2018, HAGL Agrico lỗ 656 tỷ đồng và ban lãnh đạo lý giải, do trong năm Công ty thực hiện đánh giá các tài sản không hiệu quả, điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cọ dầu vào chi phí chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.

Cụ thể,  HAGL Agrico đã chuyển đổi một số vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả tại Việt Nam, Lào và Campuchia để chuyển sang trồng cây ăn trái. Đến nay Công ty đã trồng được 16.676 ha với với các sản phẩm chủ lực là chuối, thanh long, xoài, bưởi da xanh, mít và hơn 10 loại cây ăn trái khác.

Hồng Phúc

Bình luận của bạn về bài viết...