Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh thông bán đấu giá hàng hóa, dịch vụ
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh thông báo tổ chức bán đấu giá các hàng hóa, dịch vụ sau:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY TNHH MTV BIA SÀI GÒN – HÀ TĨNH

THÔNG BÁO
V/v Bán đấu giá Bã bia, men thải và Bao bì phế thải năm 2018; Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý đất lọc thải, bùn thải của hệ thống xử lý nước thải

Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh tổ chức bán đấu giá các hàng hóa, dịch vụ sau:

1. Bã bia, men thải và Bao bì phế thải năm 2018

Thời gian bán và nhận hồ sơ: từ 08h ngày 15/12/2017 đến 16h30 ngày 23/12/2017 (Không tính ngày Chủ nhật)

Giá hồ sơ bã bia, men thải: 500,000đ/bộ

Giá hồ sơ bao bì phế thải: 50,000đ/bộ

2. Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý đất lọc thải, bùn thải của hệ thống xử lý nước thải (chất thải rắn thông thường).

Thời gian khảo sát, phát hành hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ chào giá: từ 08h ngày 15/12/2017 đến 16h30 ngày 23/12/2017 (Không tính ngày Chủ nhật)

Hồ sơ phát hành miễn phí.

3. Địa chỉ khảo sát, nhận hồ sơ đăng ký, bán và nộp hồ sơ chào giá:

Km 12, Đường tránh TP Hà Tĩnh, xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Điện thoại: 0239 887250

Thời gian: Từ ngày 15/12/2017

Trân trọng./.                                                              

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Toàn                                                                                       

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...