Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Bình Định: Mở rộng cảng Quy Nhơn gần gấp 3 lần hiện tại
Việt Hương - 01/10/2020 17:09
 
UBND tỉnh Bình Định vừa quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, mở rộng cảng Quy Nhơn đến năm 2030.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho hay, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng cảng Quy Nhơn đến năm 2030 với tổng diện tích quy hoạch là gần 88ha, trong đó phạm vi quy hoạch xây dựng trên bờ gần 70ha. Phạm vi quy hoạch khu nước, vũng quay tàu hơn 18ha.

Hệ thống cảng Quy Nhơn được điều chỉnh mở rộng gần gấp 3 lần hiện tại
Hệ thống cảng Quy Nhơn được điều chỉnh mở rộng gần gấp 3 lần hiện tại

Mục tiêu quy hoạch phát triển mở rộng cảng Quy Nhơn thành một trong những cảng biển hiện đại mang tầm khu vực đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh Bình Định, khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế khu đất, khu nước, tăng nguồn thu cho ngân sách, làm động lực thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động.

Quyết định nêu rõ, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn phải tổ chức công bố công khai ngoài thực địa, bàn giao hồ sơ quy hoạch chi tiết đến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định. Quyết định này làm căn cứ để tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng thiết kế kỹ thuật thi công công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung nghiên cứu và số liệu đánh giá hiện trạng, tính toán chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thể hiện trong thuyết minh và hồ sơ bản vẽ quy hoạch.

Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn khẩn trương lập kế hoạch chi tiết triển khai đồ án quy hoạch trình Sở Xây dựng thẩm định, làm cơ sở để UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch mở rộng cảng Quy Nhơn đến năm 2030 theo quy định.

Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng và triển khai dự án bãi chứa hàng theo quy hoạch được duyệt; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 5 Thông báo số 176/TB-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh.

Các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy hoạch, đầu tư và thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng đất đai của chủ đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Một góc bãi Container ở cảng Quy Nhơn
Một góc bãi Container ở cảng Quy Nhơn

Được biết, thời điểm hiện tại, diện tích của Cảng Quy Nhơn là 30ha. Trong đó, diện tích cầu tàu, kho bãi là 22ha, diện tích vùng nước trước bến khoảng 8ha.

Cảng Quy Nhơn chính thức được Tổng công ty Hàng hải VN (VIMC) tiếp quản từ ngày 29/6/2019. Ngay sau đó, VIMC đã chỉ đạo những người đại diện phần vốn tại Cảng Quy Nhơn bằng mọi giải pháp quyết tâm thực hiện vượt mức kế hoạch được thông qua.

Nhờ thực hiện một loạt các giải pháp tổng thể, sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm 2019 đạt hơn 9,1 triệu tấn, tăng 9,5%. Tổng doanh thu đạt hơn 812 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2018.

Tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ, năm 2020, Cảng Quy Nhơn đặt mục tiêu sản lượng hàng hóa thông qua cảng là 10 triệu tấn, tăng 7,5% so với năm trước. Trong đó, hàng container đạt 175.000 TEU (tăng 28%). Doanh thu hoạt động khai thác và dịch vụ cảng đạt hơn 860 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 142 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2019.

Hạ tầng kết nối - lợi thế vượt trội trong thu hút đầu tư của Bình Định
Là một trong 5 tỉnh, thành phố hạt nhân thúc đẩy kinh tế khu vực trọng điểm miền Trung, Bình Định đang tập trung phát triển mạnh hạ tầng giao...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư