Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2021, 21:39:45
Bộ Chính trị cho ý kiến phương án nhân sự hai tỉnh Cao Bằng và Sơn La
Nguyễn Lê - 25/07/2020 06:51
 
Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và Đảng bộ tỉnh Sơn La, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ.
.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La. (Ảnh:TTXVN)

Theo thông cáo báo chí về việc Bộ Chính trị làm việc (tuần đầu, đợt 1) với các đảng bộ trực thuộc Trung ương trong 2 ngày 23 và 24/7/2020 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Nhóm 1 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì đã làm việc với Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và Đảng bộ tỉnh Sơn La để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và Sơn La trình bày dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, ý kiến đóng góp của các bộ, ban, ngành Trung ương, các thành viên Nhóm 1 đã đã tập trung cho ý kiến vào 3 nhóm nội dung.

Một là, đối với dự thảo Báo cáo chính trị của cấp uỷ và dự thảo nghị quyết trình đại hội đảng bộ, cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề, kết cấu; đánh giá, nhận định chủ yếu; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết, các định hướng lớn nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến các đảng bộ.

Hai, đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ, cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp uỷ; về nội dung và phương thức lãnh đạo; những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Ba là, cho ý kiến về phương án nhân sự của cấp uỷ, chủ yếu về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và về tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ tuổi trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ tái cử.

Thông cáo nêu rõ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, trong những năm qua, đã tạo ra bước phát triển và toàn diện hơn về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của Cao Bằng đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra (17/17 chỉ tiêu, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Kinh tế liên tục phát triển, năm sau cao hơn năm trước; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt bình quân năm trên 7,0%; cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỉ trọng công nghiệp, xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người vượt 11%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,12%.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, GRDP bình quân đầu người đạt 44,2 triệu đồng/người/năm, tăng 13,3 triệu đồng so với năm 2015; quy mô kinh tế tăng mạnh, ước thực hiện năm 2020, tổng sản phẩm GRDP (theo giá hiện hành) đạt 56.009 tỉ đồng, tăng 1,54 lần so với năm 2015, đứng thứ 5/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến rõ nét, thực chất hơn, tỉ trọng nông nghiệp giảm, tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ tăng nhanh. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản phát triển khá toàn diện, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh, hình thành được các vùng chuyên canh, tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; áp dụng tốt tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhất là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là cách đi đúng hướng, đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

Căn cứ vào ý kiến kết luận của Thủ tướng và ý kiến các vị trong nhóm 1, các ban, bộ, ngành Trung ương, các Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Sơn La sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự Đại hội để tổ chức thành công Đại hội theo kế hoạch đã đề ra; bảo đảm những tư tưởng chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra sẽ được triển khai tổ chức tốt trên thực tế, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thông cáo nêu rõ, công tác tổ chức làm việc được các đảng bộ và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm cao, quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Các buổi làm việc của Bộ Chính trị với các đảng bộ trong tuần đầu, đợt 1 đã bảo đảm tốt các yêu cầu chung, theo thông cáo.

Kiểm tra, giám sát nhân sự trước Đại hội: Không có ngoại lệ
Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà trao đổi về kiểm tra, giám sát nhân sự trước đại hội Đảng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư