Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 09 năm 2022, 00:46:13
Bộ Công thương thông báo gửi đăng ký dự án công nghệ cao
Duy Hữu - 27/03/2015 10:26
 
Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương cho biết, đơn vị này đang xây dựng đề xuất dự án năm 2016, thực hiện “Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao”.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Hà Nội dành 8.000 ha đất cho công nghiệp công nghệ cao
Đồng Nai sắp có Khu công nghệ cao chuyên ngành sinh học
Doanh nghiệp Hà Lan mang công nghệ cao đến SHTP
Bộ Công thương yêu cầu gửi đăng ký dự án công nghệ cao trước 4/4/2015

Theo đó, Dự án tham gia Chương trình nhằm thực hiện các nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp; Nâng cao hiệu quả và phát triển một số dịch vụ ứng dụng công nghệ cao; Phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao. Phạm vi các ngành công nghiệp ưu tiên lựa chọn được nêu tại Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 22/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án công nghệ cao đề xuất phải bao gồm ít nhất một trong các nội dung như: Làm chủ, thích nghi công nghệ cao; Triển khai thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao; Đầu tư sản xuất thử nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao; Phát triển một số dịch vụ ứng dụng công nghệ cao; Sản xuất sản phẩm công nghệ cao; Phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao.

Trong đó, công nghệ cao là công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và sản phẩm công nghệ cao là sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án công nghệ cao bao gồm: Dự án phát triển công nghệ cao; Dự án ứng dụng công nghệ cao; Dự án sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao.

Hồ sơ đăng ký đề xuất dự án bao gồm: Công văn đăng ký của tổ chức, cá nhân chủ trì gửi Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ); Bảng tổng hợp đề xuất dự án; Phiếu đăng ký đề xuất dự án công nghệ cao. Các mẫu hồ sơ này đều có trên website Bộ Công thương.

Hồ sơ đăng ký gửi về  Bộ Công Thương trước ngày 4 tháng 4 năm 2015.

58 lĩnh vực công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

() Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 66/2014/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Khu CNC Đà Nẵng sẽ hút “ông lớn” như Intel, Samsung, Canon

() UBND TP Đà Nẵng đang trình các bộ nghành, Chính phủ về việc áp dụng cơ chế ưu đãi vượt trội đối với các dự án có vốn đầu tư trên 200 triệu USD vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư