Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 05 năm 2024,
Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm còn 20 đơn vị chức năng quản lý nhà nước
Như Trung - 25/10/2022 08:29
 
So với trước đây, cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 1/11/2022 sẽ giảm 1 vụ và chuyển 1 đơn vị cấp cục xuống cấp vụ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ còn 20 đơn vị chức năng quản lý nhà nước, 3 đơn vị sự nghiệp. (Ảnh: Vietnamnet)
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ còn 20 đơn vị chức năng quản lý nhà nước, 3 đơn vị sự nghiệp. (Ảnh: Vietnamnet)

Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo cơ cấu tổ chức mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 20 tổ chức thuộc Bộ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm:

1- Vụ Giáo dục Mầm non; 2- Vụ Giáo dục Tiểu học; 3- Vụ Giáo dục Trung học; 4- Vụ Giáo dục Đại học; 5- Vụ Giáo dục thể chất; 6- Vụ Giáo dục dân tộc; 7- Vụ Giáo dục thường xuyên; 8- Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; 9- Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; 10- Vụ Tổ chức cán bộ; 11- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 12- Vụ Cơ sở vật chất; 13- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 14- Vụ Pháp chế; 15- Văn phòng; 16- Thanh tra; 17- Cục Quản lý chất lượng; 18- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; 19- Cục Công nghệ thông tin; 20- Cục Hợp tác quốc tế.

Như vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không còn Vụ Thi đua - Khen thưởng, chuyển Cục Cơ sở vật chất thành Vụ Cơ sở vật chất.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn có 3 đơn vị  sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ gồm: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Báo Giáo dục và Thời đại; Tạp chí Giáo dục. So sánh với Nghị định 69/2017/NĐ-CP, 2 đơn vị là Học viện Quản lý giáo dục và Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh cũng không còn tên trong danh sách đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên về: mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh, đào tạo và văn bằng, chứng chỉ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý nhà nước về tiếng Việt và tiếng các dân tộc; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nói về chất lượng sách giáo khoa đang lưu hành
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định Bộ này đã lựa chọn chặt chẽ hơn các thành viên tham gia Hội đồng quốc gia thẩm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư