Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Bộ GTVT đặt mục tiêu đảm bảo vận tải thông suốt phục vụ sản xuất và chống dịch
Anh Minh - 24/08/2021 19:35
 
Ưu tiên của Bộ GTVT hiện nay là đảm bảo vận tải thông suốt, kịp thời, đặc biệt là vận chuyển hàng thiết yếu, hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.
Bộ GTVT là bộ, ngành đầu tiên triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19”.
Bộ GTVT là bộ, ngành đầu tiên triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19”.

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đối với cán bộ, người lao động trong toàn ngành GTVT tại lễ phát động Phong trào “ngành GTVT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” vừa được tổ chức tại Hà Nội vào chiều nay.

Phong trào được Bộ GTVT triển khai để thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ; hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động ngày 14/8/2021.

Theo đó, Bộ GTVT sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoạt động vận tải thông suốt, kịp thời, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu, hàng hóa xuất, nhập khẩu, vật tư, máy móc thiết bị sản xuất nằm trong chuỗi cung ứng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Tập trung rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật còn chồng chéo, gây khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy khơi thông nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện liên quan đến ngành giao thông vận tải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2021.

Triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông 5% trên cả 3 tiêu chí theo đúng yêu cầu.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt 5 đề án quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Hoàn thành các thủ tục để đủ điều kiện giao vốn các dự án dự kiến đầu tư nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp với bộ, ngành, địa phương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với 6 dự án quan trọng quốc gia để báo cáo Chính phủ xem xét báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV quyết định chủ trương đầu tư.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng các dự án theo đúng kế hoạch năm 2021; đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu kết quả giải ngân của Bộ GTVT phải cao hơn mức giải ngân bình quân chung của cả nước.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả đối với các nhiệm vụ về cải cách hành chính năm 2021, giai đoạn 2021- 2025, các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ GTVT.

Tại lễ phát động, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kêu gọi “mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT bám sát các nội dung thi đua, phát huy sáng kiến, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của ngành trong đại dịch Covid-19.

“Uu tiên hàng đầu của Bộ GTVT lúc này là đảm bảo hoạt động vận tải thông suốt, kịp thời, đặc biệt là việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu, vật tư, máy móc thiết bị sản xuất, hàng hóa xuất, nhập khẩu phục vụ đời sống của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Tư lệnh ngành Giao thông ra chỉ thị yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
Kết quả giải ngân là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2021 của thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư