Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập huấn công tác thanh tra nhân dân
Sáng nay (12/10), Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Thanh tra nhân dân Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra nhân dân năm 2018 với nội dung: Thanh tra nhân dân góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Buổi tập huấn nằm trong chương trình thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Kế hoạch công tác của Ban Thanh tra nhân dân về tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra nhân dân năm 2018, đồng thời cũng nhằm hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn mới của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV. Cuộc vận động góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, có phẩm chất chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân; tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh; xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh.

Trao đổi với cán bộ làm công tác thanh tra nhân dân tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TS. Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ cho biết, thanh tra nhân dân đóng vai trò giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, việc giải quyết khiếu nại tố cáo, quy chế dân chủ cơ sở, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cơ quan và tổ chức.

Công tác thanh tra nhân dân đã góp phần cải tiến tổ chức, lề lối làm việc trong các đơn vị, ngăn ngừa hiện tượng quan liêu, mệnh lệnh, lãng phí, tham ô trong các cơ quan quản lý nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất, kinh doanh của các đơn vị sự nghiệp; tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đời sống xã hội... Hoạt động của thanh tra nhân dân là cơ sở quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Anh Trung

Bình luận của bạn về bài viết...