Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu chính sách cho Chính phủ
Sáng 31/7, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: Chí Cường)
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: Chí Cường)

Nhận định tình hình thế giới cũng như tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 đan xen cả những thuận lợi và thách thức, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, trong bối cảnh đó, các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan luôn giữ được bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào chủ trương, đường đối, chính sách đúng đắn cũng như quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tích cực chủ động tham mưu xây dựng và điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, soạn thảo nhiều đề án, báo cáo quan trọng góp phần tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy cơ quan đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban cán sự đảng, lãnh đạo các đơn vị cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết Trung ương 4,5,6 (khóa XII).

Đồng thời, chủ động tham mưu, nghiên cứu, đề xuất, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là các nội dung liên quan đến công tác xây dựng thể chế, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra.

Các cấp ủy đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Bộ các giải pháp để thực hiện tốt chức năng quản lý và kế hoạch, đầu tư và thống kê.

Công tác đảng nói chung và sinh hoạt đảng nói riêng tại các đảng bộ, chi bộ đảm bảo đúng theo Điều lệ Đảng. Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình, củng cố chức năng cơ sở đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên; công tác kiện toàn cấp ủy, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành chặt chẽ theo quy định.

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy cơ quan tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy đảng, chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu tham mưu, xây dựng các cơ chế, chính sách, luật pháp giúp Chính phủ thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra trong năm 2018.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực do Bộ quản lý. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ. Thực hiện kiên quyết, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường tính công khai, minh bạch trong các hoạt động.

Kỳ Thành

Bình luận của bạn về bài viết...