Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2023, 20:21:22
Bổ sung 2.199 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia
Nguyễn Lê - 08/09/2021 15:33
 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý sử dụng 2.199 tỷ đồng mua bù 172.889,47 tấn gạo dự trữ quốc gia đưa vào dự trữ quốc gia theo đề xuất của Chính phủ (Ảnh minh hoạ) 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 296/NQ-UBTVQH15  ngày 7/9/2021 về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Một trong những căn cứ để ban hành nghị quyết này là Tờ trình số 30/TTr-CP ngày 04/9/2021 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 123/BC-UBTCNS15 ngày 06/9/2021 của Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19,

Nghị quyết nêu rõ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 2.199 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua bù 172.889,47 tấn gạo dự trữ quốc gia đưa vào dự trữ quốc gia theo đề xuất của Chính phủ tại Tờ trình số 30/TTr-CP ngày 04/9/2021.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và đạt hiệu quả cao.

Theo nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 7/9/2021.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư