Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 01 năm 2022, 17:21:13
Bổ sung lãnh đạo 3 Bộ tham gia Ban chỉ đạo điều hành giá
Như Chính - 30/08/2016 08:08
 
Ban Chỉ đạo điều hành giá có nhiệm vụ nghiên cứu, giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung lãnh đạo các bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội làm thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Theo Quyết định 690/QĐ-TTg ngày 11/5/2014, Ban Chỉ đạo điều hành giá có nhiệm vụ nghiên cứu, giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ; thực hiện đồng bộ các chính sách về giá các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu; quyết định các biện pháp điều hành giá cụ thể đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu phù hợp trong từng thời kỳ; thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu…

Bộ Tài chính đẩy mạnh công khai, minh bạch trong điều hành giá
Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2016 - 2020 sẽ có nhiều yếu tố tác động lên mặt bằng giá, do phải tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư