Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2021, 09:32:13
Bổ sung tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước vào chỉ tiêu Kế hoạch 5 năm 2021-2025
Nguyễn Lê - 24/06/2021 10:46
 
Chính phủ đề nghị bổ sung chỉ tiêu "Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân đạt 3,7% GDP" vào Dự thảo Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 5 tới.
.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông báo cáo tại phiên họp.

 

Sáng 24/5, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thế theo hình thức trực tuyến để thẩm tra các báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2021 và 5 năm 2021- 2025.

Đây là phiên họp đặc biệt, khi có đến 4 Bộ trưởng là Uỷ viên Trung ương tham dự, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc. 

Trình bày báo cáo 5 năm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, nội dung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 cơ bản dựa trên kết cấu, nội dung đã được Chính phủ báo cáo tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, có sửa đổi, bổ sung phù hợp với những đánh giá, nhận định tại Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đồng thời, báo cáo cập nhật thêm một số thông tin, số liệu, đánh giá, nhận định đến thời điểm báo cáo như về tác động của dịch Covid-19, xuất nhập khẩu, tài chính, lao động, việc làm,..

Đánh giá tổng quát tình hình 5 năm 2016-2020, Chính phủ khái quát, mặc dù trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều yếu tố bất định; nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đặc biệt trong bối cảnh vừa quyết liệt phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội năm cuối nhiệm kỳ.

Trong tổng số 21 chỉ tiêu Quốc hội giao, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt, 5 chỉ tiêu không đạt, Thứ trưởng Trần Duy Đông báo cáo.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, bên cạnh mục tiêu tổng quát và 22 chỉ tiêu chủ yếu đã được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của dự thảo Kế hoạch bổ sung 1 chỉ tiêu về "Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân đạt 3,7% GDP" từ mục các cân đối lớn thành 23 chỉ tiêu chủ yếu.

Trong 23 chỉ tiêu, có 8 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về xã hội, 6 chỉ tiêu về môi trường.

Các chỉ tiêu chủ yế về kinh tế gồm: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%.

GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 4.700 - 5.000 USD .

Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP.

Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%.

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm.

Tỷ lệ đô thị hoá khoảng 45%.

Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 bình quân 3,7% GDP.

Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước là chỉ tiêu thứ 23 mới được Chính phủ bổ sung vào hệ thống chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 để trình Quốc hội ở kỳ họp gần nhất.

Tham gia thảo luận, nêu con số bội chi của cả giai đoạn 2016 - 2020 là 3,45% trên GDP cũ còn chỉ tiêu mới là 3,7% theo GDP đã được điều chỉnh, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách  Nguyễn Hữu Toàn đề nghị phấn đấu thực hiện thấp hơn 3,7% để thuận hơn cho các cân đối vĩ mô khác.

Sau khi được Uỷ ban Kinh tế thẩm tra, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận trước khi hoàn thiện trình Quốc hội khoá XV tại kỳ họp thứ nhất.

Kinh tế 5 năm và cú sốc Covid-19 - Bài 3: Kế hoạch 5 năm phải chứa tham vọng đủ lớn
Nếu Covid-19 không bất ngờ ập đến, có lẽ 2016-2020 sẽ là kế hoạch đầu tiên của 3 kế hoạch 5 năm gần đây nhất, chỉ tiêu GDP có thể cán đích.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư