Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 12 năm 2023, 06:08:55
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Phải xóa bỏ nhận thức "không làm thì không sai”
Nguyễn Lê - 25/05/2023 13:03
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu về công tác cán bộ tại phiên thảo luận tổ về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước của Quốc hội, sáng 25/5.
.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại tổ.

Phải xóa bỏ nhận thức của một bộ phận công chức là "không làm thì không sai, thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước tòa". Đây là nhận thức rất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn đến công vụ, chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu như trên tại phiên thảo luận tổ về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước của Quốc hội, sáng 25/5.

Ngay từ đầu kỳ họp, tình trạng cán bộ, công chức né tránh, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ đã được đề cập đậm nét trong nhiều báo cáo.

Hiện nay, có tình trạng không nhỏ cán bộ, công chức, viên chừng làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ, người đứng đầu ngành nội vụ cũng thừa nhận.

“Đây là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Bởi những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đã vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm các quy định của Luật Chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Cán bộ, công chức”, Bộ trưởng khẳng định.

Theo bà Trà, phải có thái độ rất rõ ràng và “không thể bênh” các biểu hiện nói trên trong bối cảnh đất nước đang rất khó khăn.

“Tình trạng như vậy làm cản trở sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước, cũng làm giảm niềm tin của nhân dân với đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính Nhà nước”, Bộ trưởng nói.

Bà Trà cho biết, thời gian qua, Thủ tướng rất quan tâm vấn đề này và Chính phủ đã có rất nhiều chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống hành chính Nhà nước; đẩy mạnh học tập, làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Để giải quyết tình trạng nói trên, Bộ trưởng nêu 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, giải pháp hàng đầu là đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, pháp luật liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm, nhiệm vụ mà công chức phải thực hiện.

Nhấn mạnh đây là việc rất cần thiết, bà Trà cho rằng, “phải xóa bỏ nhận thức của một bộ phận công chức là “không làm thì không sai, thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước tòa”. Bởi đây là nhận thức rất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn cho việc xây dựng công vụ, chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức”.

Giải pháp tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu là xây dựng và hoàn thiện thể chế vì có những mặt còn chồng chéo, mâu thuẫn chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn nên quá trình thực thi công vụ “có những khó khăn, rào cản, vướng mắc” như lĩnh vực: đầu tư, tài chính ngân sách, đầu tư công…

Phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cũng như rà soát bãi bỏ những quy định, thói quen xin ý kiến, xin chủ trương, thống nhất trước khi cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương thực hiện quyền hạn đã được quy định trong pháp luật, Bộ trưởng đề cập.

Tiếp theo, Bộ trưởng thông tin “chúng tôi đang rà soát lại tổng thể để khắc phục vấn đề trên. Bộ Nội vụ đang đang tập trung tham mưu cho Chính phủ để ban hành nghị định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng nội dung này vướng rất nhiều quy định của pháp luật.

Do đó, Bộ Nội vụ đang tham mưu, báo cáo với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tới đây có nghị quyết thí điểm về khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Sau đó Thủ tướng mới ban hành nghị định.

“Như thế mới đầy đủ hành lang pháp lý, mới bảo vệ được cán bộ. Nếu không cũng rất khó, vì vướng nhiều luật như: Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức…”, Bộ trưởng giải thích.

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu để sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để tạo hành lang pháp lý khuyến khích, bảo vệ cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nhấn mạnh giải pháp xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức, Bộ trưởng nói: “Suy cho cùng vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và kiên quyết mạnh tay xử lý cán bộ có biểu hiện trên là rất cần thiết”.

Theo Bộ trưởng, “ở đâu người đứng đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm thì vẫn phát triển. Thực tiễn đã chứng minh điều đó, ví dụ đầu tư công ở một số địa phương đã làm rất là tốt”.

Thể chế và cán bộ cũng là vấn đề được đại biểu Hoàng Quốc Khánh, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đề cập. Ông nói "Ai không làm được đứng sang một bên là quan điểm rất đúng. Nhưng đứng sang bên nào, đứng chỗ nào lại là câu chuyện", ông Khánh nêu, và cho rằng, vấn đề này một nghị định của Chính phủ không thể giải quyết toàn diện vì công tác cán bộ liên quan quy định của Đảng.

"Để xử lý được thì Đảng cũng phải có những quy định cụ thể. Đứng sang một bên liên quan các quy trình, nhiều thứ. Đề nghị Đảng, Nhà nước sớm có quy định thống nhất giải quyết tình trạng này", ông Khánh nói.

Cán bộ, công chức giữ an toàn quá mức cần thiết cũng là tiêu cực
Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị khắc phục tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức, người có...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư