Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 07 năm 2021, 05:56:15
Bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với công chức hành chính, văn thư
Tú Ân - 15/06/2021 10:18
 
Thông tư mới của Bộ Nội vụ đã chính thức bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính, văn thư.

Thông tư 2/2021/TT-BNV về quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ Nội vụ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/8/2021 đã thức bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính, văn thư.

Một cuộc thi tuyển công chức tại Hà Nội.
Một cuộc thi tuyển công chức tại Hà Nội.

Thay vào đó, yêu cầu công chức hành chính có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch.

Trước đó, theo quy định hiện hành, ngạch công chức hành chính và công chức văn thư đều có các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Cụ thể, đối với ngạch công chức hành chính (bao gồm ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên và cán sự) cần có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương từ bậc 4 đến bậc 1 và chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT).

Đối với ngạch công chức văn thư gồm văn thư chính, ngạch văn thư và ngạch văn thư trung cấp cần có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 3 đến mức 1 hoặc tương đương và chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp bắt buộc phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ?
Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH vừa có hiệu lực thi hành. Theo đó, yêu cầu về ngoại ngữ, tin học đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư