Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 09 năm 2020, 11:54:07
Cà Mau quản chặt hoạt động xả thải vào công trình thủy lợi
Huy Tự - 05/06/2020 18:20
 
Cà Mau đã đặt ra mục tiêu bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2025.
.

Phấn đấu đến hết năm 2025, 80% cụm công nghiệp và làng nghề có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi có giấy phép.

Giai đoạn từ năm 2020 đến hết năm 2022, Cà Mau sẽ tập trung thực hiện các giải pháp về truyền thông nâng cao nhận thức. Đồng thời, quản lý, thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Cà Mau phấn đấu đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ 100% các bệnh viện và khu công nghiệp, 50% các cụm công nghiệp và làng nghề có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ) phải có giấy phép theo quy định và phấn đấu đến hết năm 2025 tỷ lệ các cụm công nghiệp và làng nghề có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi đạt 80%.

Khi thực hiện đạt mục tiêu này sẽ góp phần hạn chế, giảm thiểu tối đa những tác động gây ô nhiễm nguồn nước trong công trình thủy lợi, từng bước cải thiện chất lượng nước, tiến tới đảm bảo nguồn cấp nước đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh.

Cà Mau đẩy nhanh phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19
Báo Đầu tư có bài phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về các giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19 của...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư