Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Các Điện lực triệt để ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả kinh doanh
CTV - Hoàng Minh - 28/06/2023 21:12
 
Đối mặt với thách thức cung ứng điện còn khó khăn thời gian tới, các Điện lực đang tập trung nâng cao công tác quản lý kỹ thuật vận hành, quản trị các chỉ tiêu sự cố.

27 điểm cầu tại Công ty Điện lực tỉnh và 261 điểm cầu là Điện lực cấp 4 đã tham gia Hội nghị các Điện lực nhằm đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động Điện lực; kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 và đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Điện lực trong năm 2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Tính đến ngày 15/4/2023, EVNNPC có 261/261 Điện lực và cả 27/27 Công ty Điện lực đã triển khai mô hình tổ chức và hoạt động Điện lực, cơ bản tuân thủ theo Quyết định số 268/QĐ-HĐTV ngày 29/10/2020 của EVNNPC.

261 đơn vị Điện lực cấp 4 cũng được xác định đóng vai trò quan trọng, trực tiếp liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của các Công ty Điện lực và Tổng công ty. Dù thời gian qua, các Điện lực luôn đối mặt với những khó khăn thách thức, tuy nhiên từ Công ty đến các Điện lực đã quyết tâm chủ động, ứng phó kịp thời với những vướng mắc, đồng lòng cùng hành động để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 cho thấy, điện thương phẩm của EVNNPC đã đạt 86,553 tỷ kWh, tăng trưởng 5,77% so với năm 2021 và là đơn vị có sản lượng điện thương phẩm lớn nhất trong 5 Tổng công ty phân phối.

Tuy nhiên, các Điện lực có sản lượng điện thương phẩm chênh lệch rất lớn và phân bố không đồng đều. Lớn nhất là Điện lực TP. Lào Cai với sản lượng 2,6 tỷ kWh, gấp 285 lần so với Điện lực Mường Lát chỉ có 9 triệu kWh, cũng là đơn vị có sản lượng điện thương phẩm nhỏ nhất trong Tổng công ty. 

Tuy chỉ có sản lượng thương phẩm 9 triệu kWh năm 2022 nhưng Điện lực Mường Lát ứng dụng công nghệ rửa sứ hotline tại trạm biến áp
Tuy chỉ có sản lượng thương phẩm 9 triệu kWh năm 2022 nhưng các công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đã được Điện lực Mường Lát áp dụng như công nghệ rửa sứ hotline tại trạm biến áp

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, lãnh đạo EVNNPC đã đề nghị các Điện lực tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát mua bán điện; thực hiện tốt công tác quản lý vận hành; công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng; văn hóa doanh nghiệp; tuyên truyền sâu hơn quy chế phát ngôn tại các Điện lực. Đồng thời đề cao vai trò của người đứng đầu tại các Điện lực và nhấn mạnh, chất lượng đội ngũ lãnh đạo của các Điện lực phụ thuộc rất nhiều vào người đứng đầu, chính vì vậy công tác bố trí lựa chọn cán bộ Điện lực phải là những người xứng đáng.

Bên cạnh đó, Giám đốc các Điện lực phải có mối quan hệ gần gũi và gắn nhiệm vụ của mình với chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Điện lực tại địa bàn.

Chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh khẳng định, để EVNNPC hoàn thành được các chỉ tiêu và kế hoạch hàng năm phụ thuộc rất nhiều vào việc thừa hành nhiệm vụ của các Điện lực. 

Vì vậy, Giám đốc các Điện lực phải kịp thời động viên người lao động, tiếp tục chủ động ứng phó trong công tác cung ứng điện trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong tình hình thời tiết nắng nóng thì việc đảm bảo sức khỏe, cũng như chấp hành nghiêm quy trình quy phạm và giữ vững kỷ luật an toàn là nhiệm vụ phải được kiểm soát chặt chẽ. Tổng công ty cũng cam kết luôn sát cánh cùng các Điện lực để hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu chung đã đề ra.

PC Lào Cai áp dụng camera nhiệt để quản lý sự cố tại các trạm phát điện
PC Lào Cai áp dụng camera nhiệt để quản lý sự cố tại các trạm phát điện

Theo Tổng giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện, trong thời gian tiếp theo, tình hình cung ứng điện sẽ vẫn còn khó khăn, chính vì vậy các đơn vị cần tập trung nâng cao công tác quản lý kỹ thuật vận hành, chất lượng công tác quản trị các chỉ tiêu sự cố, độ tin cậy cung cấp điện, thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng công ty.

Từ Công ty cho đến các Điện lực phải đưa công tác an toàn là nhiệm vụ hàng đầu; chủ động khai thác, áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Điện lực; xây dựng, triển khai phương án giám sát, kiểm tra chặt chẽ công tác nhập liệu, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu của các phần mềm; tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống báo cáo từ cấp 4 trở lên, tối ưu hóa lại hệ thống báo cáo bằng việc sử dụng các phần mềm nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian.

Trong thời gian tới EVNNPC cũng sẽ trang bị phương tiện làm việc tập trung cho tự động hóa lưới điện, điều khiển xa, trang bị công tơ đo xa, trang bị thêm xe sửa chữa hotline; các phương tiện kiểm tra bằng các thiết bị máy móc hiện đại.

Để phát triển nguồn nhân lực, Tổng công ty cũng có kế hoạch chuẩn hóa phương pháp, nội dung đào tạo bồi huấn đối với từng đối tượng, xây dựng hiện trường, triển khai phương pháp đào tạo theo mô hình 70- 20-10 (tập trung 10%, hướng dẫn 20%, đào tạo tại chỗ 70%), số hoá công cụ, môi trường học tập và giảng dạy; tăng cường tổ chức đào tạo nội bộ và thực hành tại các đơn vị, gắn nhiệm vụ và trách nhiệm của người đào tạo với người được đào tạo.

EVNNPC: Vượt thách thức, đảm bảo điện an toàn
Năm 2022 có rất nhiều khó khăn và thách thức với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Mặc dù đã chủ động trước những biến động có...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư