Cải cách để phát triển
Với chủ đề “Tầm nhìn mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới”, Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam (VRDF) lần thứ nhất khai mạc ngày hôm nay (5/12) tại Hà Nội, mở ra chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác phát triển, đồng thời mở ra tầm nhìn và cơ hội phát triển mới của Việt Nam trong tương lai.

Cũng cần phải nhắc lại rằng, VRDF 2018 chính là sự tiếp nối và kế thừa Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) trước đây, nhưng nội dung mang tính bao trùm hơn. VRDF bao gồm cả các vấn đề cải cách và vấn đề phát triển của Việt Nam, với sự tham gia rộng rãi hơn của các nhà hoạch định chính sách, các đối tác phát triển, các chuyên gia trong và ngoài nước và khu vực tư nhân.

Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017. Ảnh: Internet
Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017. Ảnh: Internet

Trong khi đó, VDF là sự tiếp nối của Hội nghị Nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam (Hội nghị CG). Như vậy, trải qua 3 lần đổi tên, từ CG đến VDF rồi VRPF, nội dung, tính chất của các hội nghị đã khác, mối quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác phát triển cũng đã không ngừng được nâng lên tầm cao mới.        Ban đầu là nhà tài trợ, rồi trở thành đối tác phát triển và giờ đây là đối tác không chỉ trong quá trình phát triển, mà là cả sự đồng hành trong quá trình cải cách của Việt Nam.

Thực tế hơn 3 thập kỷ phát triển của Việt Nam, kể từ sau Đổi mới cho thấy, cải cách phải đi liền với phát triển nếu chúng ta muốn đạt được các mục tiêu phát triển ngày càng mang tính bao trùm, bền vững hơn. Phát huy những thành tựu đạt được qua hơn 30 năm Đổi mới, nhất là khi Việt Nam đang hướng tới khát vọng thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ vào năm 2035, càng cần phải tiếp tục đổi mới, cải cách ở mức độ cao hơn, để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Câu chuyện nằm ở chỗ, không phải ai cũng hiểu điều đó.

Nhận thức về yêu cầu “cải cách phải đi liền với phát triển” trên thực tế chưa thực sự rộng khắp và sâu sắc như mong muốn, ngay cả ở giới hoạch định chính sách, chứ chưa nói tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Cộng đồng doanh nghiệp luôn đề nghị Chính phủ phải cải cách không ngừng để cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, giúp doanh nghiệp có thể phát triển tốt nhất, vươn mạnh mẽ ra thế giới, nhưng lại chưa đặt ra yêu cầu đổi mới và cải cách mạnh mẽ, nhất là đổi mới về công nghệ và phương thức kinh doanh, quản lý với chính mình…

Đó là một trong những lý do giải thích vì sao, năng lực cạnh tranh của Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng chậm được cải thiện.

Đó là lý do vì sao, VRDF ra đời, với mục tiêu bàn cả hai vấn đề cải cách và phát triển của Việt Nam. Phát triển không thể xa rời cải cách và ngược lại. Không có cải cách để tiếp tục phát triển, Việt Nam thậm chí tụt hậu, chứ chưa nói đến chuyện bắt kịp các nước xung quanh. Không cải cách, không đổi mới sáng tạo, Việt Nam cũng không thể chạm tay tới “con tàu 4.0” để mà đón bắt cơ hội, tăng tốc phát triển. Không tiếp tục đổi mới và cải cách toàn diện, khát vọng thịnh vượng sẽ khó có thể trở thành hiện thực.

Và đó cũng là lý do vì sao, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh rất nhiều tới câu chuyện cải cách. Cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cải cách thể chế, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo nền tảng vững bền hơn cho kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn sau, để Việt Nam có thể trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2035…

Nói vậy để thấy rằng, mệnh lệnh của nền kinh tế trong hiện nay chính là cải cách, cải cách, cải cách để phát triển. Cải cách thế nào, hành động thế nào sẽ phụ thuộc khá lớn vào sự hiến kế của các chuyên gia trong và ngoài nước, các đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp… tại Diễn đàn VRDP ngày hôm nay. VRDF, vì thế có ý nghĩa vô cùng quan trọng với sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. VRDF còn có ý nghĩa rất lớn bởi sẽ cung cấp những nguồn dữ liệu đầu vào có giá trị cho việc nghiên cứu xây dựng Chiến lược Phát triển đất nước thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025.

Hà Nguyễn

Tag:
Bình luận của bạn về bài viết...