Cải tạo Quốc lộ 10 theo hình thức BOT
Quốc lộ 10 sẽ được cải tạo, nâng cấp đoạn Cầu Quán Toán đến nga ba Bí Chợ.
Quốc lộ 10
Quốc lộ 10

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng mở rộng cầu Đá Bạc và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến nga ba Bí Chợ theo hình thức Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải căn cứ hiện trạng của tuyến đường nêu trên để thực hiện duy tu, sửa chữa hoặc đầu tư nâng cấp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu giao thông, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

Như Chính

Bình luận của bạn về bài viết...